Инж. Тенев от Вентех: ВиК мрежите и съоръженията са инфраструктура с критична важност по време на епидемии

16.04.2020 г.4 мин.


Вероятно още дълго водеща тема за целия свят ще бъде разпространението на коронавирус и последиците от него. В тази ситуация всеки специалист в дадена сфера ще се запита каква е връзката между COVID-19 и неговата конкретна област на работа. В този ред на мисли, днес ще обърнем внимание на водната инфраструктура като критична в условията на пандемия. За целта разговаряхме с инж. Венелин Тенев – управител на Вентех ЕООД, специализирана компания в областта на пречистването на води. Ето какво коментира той пред Инженер.bg.Koронавирусите (CoV), включително COVID-19, са голямо семейство от вируси, които причиняват заболявания, вариращи от леки респираторни симптоми до по-тежки усложнения. Според Световната здравна организация (СЗО) няма текущи доказателства, че коронавирусите присъстват в повърхностните или подземните води или че се предават чрез замърсена питейна вода.


„Разпространението на вируса обаче, или по-скоро неговото ограничаване, е тясно свързано с водата и канализацията. Всички знаем колко важно е миенето на ръце и добрата хигиена, но днес милиарди хора нямат безопасна вода и канализация”, заяви инж. Тенев.Продуктите, свързани с ВиК инфраструктурата под и над земята, включително веригите на доставки в този сегмент, играят важна роля в борбата срещу разпространението на COVID-19. Самата СЗО потвърждава правилното функциониране на мрежите и ВиК съоръженията като „съществено за защита здравето на хората по време на всички инфекциозни болести, включително на COVID-19“ в своите междинни указания от 19 март т.г. „Някои държави-членки на Европейския съюз включиха водоснабдяването, канализацията и пречистването на отпадъчните води, както и доставчиците на стоки и услуги в тази област като съществени по време на управление на COVID-19. Един от последните примери е Испания с публикуването на Кралски указ на 29 март“, разказа още инж. Тенев.


Прекъсванията в снабдяването с питейна вода и отопление, неправилното функциониране на канализацията и потенциалните последици за здравето от застояла вода трябва да се избягват както в отделни домакинства, така и в обществени сгради като домове за грижи и болници. „Екипите по експлоатация и поддръжка следва по всяко време да имат достъп до продуктите и обектите, за да извършат необходимата инсталация или ремонт при пълно спазване на инструкциите за здраве и безопасност, наложени от съответните органи“, подчерта още веднъж експертът.


Повече информация за Вентех ЕООД, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

Източник на снимковия материал: freepik.com, pixabay.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вентех ЕООД
http://www.ventech.bg/