Как ще се отрази Брекзит на Вашите европейски марки и дизайни? Коментират от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“

13.10.2020 г.4 мин.

Имате бизнес интереси в Европа и за да защитите Вашите брандове и продукти, сте регистрирали или планирате да регистрирате търговски марки и промишлени дизайни в Европейския съюз (EС). Това Ви дава закрила срещу имитации в 28 държави. С Брекзит обаче, един от най-големите и важни европейски пазари, Великобритания вече не е част от ЕС. Какви са последиците? Отговор на този актуален въпрос за Инженер.bg дадоха от Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“.

От 1 февруари 2020 г., Великобритания официално не е страна-членка на Европейския Съюз. Заради договорения преходен период, за момента все още няма промени и всички съществуващи европейски правила остават в сила. Преходният период ще приключи на 31 декември 2020 г.

Какви са последиците за собствениците на европейски марки и дизайни?

От 1 Януари 2021, Британските власти автоматично и безплатно ще издадат еквивалентна британска регистрация за всички съществуващи регистрирани европейски марки и дизайни. Тези еквивалентни марки и дизайни ще бъдат записани със същите дати на заявяване и приоритет като съществуващите европейски регистрации и съответно Вашата закрила ще продължи със същия обхват и няма да могат да ѝ бъдат противопоставяни по-нови британски марки и дизайни.

„Важно е да се отбележи, че новите еквивалентни права ще са национални – за да се удължи тяхното действие, както и за да се извършват всякакви други действия с тях, за в бъдеще ще трябва да бъдат плащани отделни британски национални такси и разходи“, уточниха от патентното бюро.

Ако към края на преходния период имате заявка за европейска марка или дизайн, но те все още не са регистрирани, за да постигнете закрила във Великобритания, вече ще е необходимо да направите местни британски заявки. Ако това бъде направено в първите 9 месеца на 2021 г., новите британски права ще запазят датата на подаване и приоритет на европейските.

Как да постъпим?

„До края на годината остава известно време и все още можете да се възползвате от европейските правила, особено в сферата на дизайните, където регистрации се издават изключително бързо. Ако регистрирате европейски дизайн сега, няма да има нужда да плащате за отделна регистрация във Великобритания през 2021 г. и следователно ще си спестите местните разходи. Отделно, запазването на по-ранната дата на европейска заявка може да изиграе важна роля при борба с нарушители“, посъветваха специалистите.

Свържете се с Д-р Емил Бенатов и Партньори за експертен съвет в областта на търговските марки и промишлените дизайни. Споменете Инженер.bg, за да получите 10% отстъпка.

Източник на снимковия материал: Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“
https://benatov.biz/