Hamster Cleaning: Целта ни е да сме най-надеждният партньор при проверката и почистването на въздуховоди

13.09.2022 г.6 мин.

Съображенията за хигиена, енергийна ефективност, пожарна безопасност, качество на въздуха и експлоатационен живот на инсталацията превръщат почистването на въздуховодите във вентилационната система на една сграда в задължително условие за оптималната ѝ работа. Ето защо в днешния материал Ви представяме Hamster Cleaning – международна компания, специализирана в проверката и почистването на въздуховоди, която отскоро има собствен офис в България. Повече за дейността и услугите на дружеството ще Ви разкажем в следващите редове.

„Hamster Cleaning има една основна ценност: надеждност. Нашата амбиция е да останем най-надеждния партньор за почистване на въздуховоди – не най-бързият, най-евтиният или най-скъпият, а най-надеждният. Ние гарантираме, че след завършване на всеки наш проект поне 95% от въздушните канали ще бъдат чисти. Разбира се, стремим се към пълните 100%, но си даваме 5% марж за частите, които понякога са трудни за достигане. Това е така, защото нашата цел е да гарантираме, че няма абсолютно никакви промени в инфраструктурата“, коментира пред Иженер.bg инж. Кристина Машонова, която е управител на новосъздаденото дъщерно дружество на Hamster Cleaning у нас.

Инж. Кристина Машонова е доказан мениджър в ОВК сферата у нас. През своя професионален път тя заема мениджърска позиция в Атаро Клима, а след това влага усилията си в създаването и развитието на офиса на шведския производител Systemair в България, за да превърне изделията на бранда в добре познати и влагани в широко разнообразие от проекти в индустрията и строителството.

Повече за плановете на инж. Кристина Машонова за развитие на бизнеса на Hamster Cleaning в България ще Ви разкажем в специално интервю – скоро на виртуалните страници на Инженер.bg.

Защо и кога е необходимо почистването на въздуховодите според EN 15780?

Нуждата от почистване на въздуховодите с цел постигане на високо ниво на хигиена и енергийна ефективност на вентилационната система и осигуряване на максимална пожарна безопасност е регламентирана от европейския стандарт EN 15780 за вентилация на сгради, въздухопроводна мрежа и чистота на системите за вентилация. Стандартът определя допустимото ниво на натрупване на прах (g/m²) за различни видове сгради. В случай че нивото на замърсяване, определено в стандарта, е превишено, следващата стъпка е почистването на въздуховода. Тези изисквания се отнасят за предприятия, здравни заведения, обществени сгради и всички институционални сгради, оборудвани с вентилационни сиситеми.

„В отговор на изискванията на EN 15780 Hamster Cleaning разработи иновативния инструмент Smart Inspection, който позволява каналите да бъдат инспектирани бързо и прецизно, като се установи нивото на замърсяване. За целта се правят снимки в определени зони на вентилационната система, които след това се анализират цифрово и се сравняват с референтни снимки, съхранявани в обширната база данни на Hamster Cleaning. В резултат на тази инспекция, екипът ни е в състояние да издаде оптимална препоръка за обработка на въздуховодите“, обясни г-жа Машонова.

Hamster Cleaning е горд член на Европейската асоциация за вентилационна хигиена (EVHA).
Целите на Европейската асоциация за вентилационна хигиена (EVHA) са да насърчава индустрията за вентилационна хигиена в Европа и да лобира за подобряване на законодателството и стандартите.
EVHA се признава като знак за компетентност и качество чрез обучение и сертифициране.

В EVHA членуват широк спектър компании, които участват активно в пазара на вентилационна хигиена, включително изпълнители, производители и авторитети от академичните среди. Целта е обединение в цяла Европа –  единен глас за всички, които страстно се интересуват от HVAC индустрията и нашата околна среда.

Почистване на въздуховоди в съответствие с Директива 89/654/ЕИО

За да може да гарантира надежден резултат, Hamster Cleaning работи само със специално разработено почистващо оборудване и специализирани почистващи препарати. При почистването на въздуховоди се използва изсмукващ вентилатор с достатъчна мощност за изсмукване на натрупаната мръсотия, която се улавя във филтърна торба.

Дейността и услугите на Hamster Cleaning са в съответствие с Директива на съвета 89/654/ЕИО от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място.

Решенията на компанията намират приложение в индустрията, т.нар. чисти помещения, медицински заведения и болници, заведения за хранене, офис и административни сгради, жилищни сгради и мн.др.

Източник на снимковия материал: Hamster Cleaning

Тагове: Hamster Ceaning, ОВК, тръбопроводи