Hoval съветва: Как да оптимизираме местоположението на външното тяло на термопомпата, така че да намалим шума

13.04.2021 г.5 мин.

Да приемем, че сме избрали да инсталираме термопомпена система в нашия дом или индустриална сграда, доверявайки се на високата енергийна ефективност на този тип климатични решения. Защо обаче е важно да обърнем внимание на разположението на външното тяло и как това се отразява на нивата на генерирания шум при работата на инсталацията. Специално за читателите на Инженер.bg, своите съвети дадоха специалистите от международния производител на ОВК системи Hoval.

Кои термини трябва да знаем, за да интерпретираме правилно звуковите стойности на термопомпите?

Звукова мощност: Нивото на звуковата мощност е свойство на източника на шум и не зависи от разстоянието, на което се намира той. Звуковата мощност не може да бъде измерена директно, а се определя само с помощта на технически изчисления. Стойността ѝ може да се използва за сравняване на външните тела на термопомпите по отношение на отделяния шум и се измерва в децибели (dB (A)).

Звуково налягане: Нивото на звуковото налягане зависи от локацията на измерване в звуково поле и описва шумовете в даден момент в нея. Също се определя в dB (A).

Какви са опциите за ефективно намаляване нивото на звуковото налягане, характерно за външното тяло на термопомпа?

„Положението на външното тяло и ограждащите елементи около него оказват огромно влияние върху осезаемите шумове от термопомпата, тъй като звукът се разпространява в сферична форма“, посочиха от Hoval.

На фигурата по-долу водещият фактор за нивото на шум е обозначен с Q. Ясно се вижда как се променя шумът в зависимост от това дали монтажът е на открито, до една стена или в ъгъл между две стени. „От схемата можем да направим извода, че при монтаж до стена, шумът се увеличава с 3 dB(A) в сравнение с открития монтаж, а при монтаж в ъгъл, шумът се увеличава с 6 dB(A) спрямо открития монтаж“, разясниха от компанията.

Какво гласи простото правило на разстоянието?

Нивото на звуковото налягане се понижава с 6 dB (A) при всяко удвояване на разстоянието. Имайки предвид това, е възможно точно да се изчисли нивото на звуково налягане в мястото на емисията. Но какво означава тази стойност по отношение на субективното възприемане на силата на звука? „Ако чуваме шум наполовина по-слаб или два пъти по-силен, това приблизително съответства на промяна в нивото на звуковото налягане между 6 dB (A) и 10 dB (A)“, допълниха от Hoval.

„Важно е да обърнем внимание, че „звук“ и „нивото на звук“, както и „шум“ и „нивото на шум“ са само възприятия на човешкото ухо. Тези термини са различни от обективно измереното ниво на звуково налягане“, уточниха в заключение от дружеството.

На изображението е показан примерен монтаж на външното тяло на термопомпа UltraSource® B на отстояние от къщата и от съседния имот.

UltraSource® B е високоефективна и изключително безшумна термопомпа въздух-вода (сплит система) за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода. С широк диапазон на модулация и интелигентна контролна система, тя е подходяща за приложение в еднофамилни и двуфамилни къщи както в нови, така и при реновацията на стари сгради. Състои се от външно и вътрешно тяло, като моделът е толкова безшумен, че вътрешното тяло може да се постави, дори и в коридора. Същевременно, изпарителят и вентилаторът във външното тяло са оразмерени по-големи, така че повече въздух, т.е. повече енергия, да се транспортира по-безшумно.

Източник на снимковия материал: Hoval, freepik.com

Тагове: Hoval, термопомпи, Ховал

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ховал EOOД
www.hoval.bg