Софтуерът FineHVAC на 4М комбинира проектиране и изчисления в интегрирана среда за изпълнение на климатични инсталации

05.07.2024 г.5 мин.

FineHVAC е софтуер, който дава възможност за оптимизиране на работата и извършване на всички необходими изчисления на всяка ОВК инсталация, комбинирайки ги с проектиране в напълно интегрирана среда. Програмата автоматично изчислява топлинни и охладителни товари директно от чертежа, на базата на които е възможно да се изчертават и изчисляват различни видове инсталации, например еднотръбни, двутръбни, конвекторни (Fan Coils), въздуховоди, както и подово отопление. FineHVAC генерира всички необходими резултати в т.ч. изчислителни листове, технически доклади, количествена сметка с възможност за остойностяване, както и окончателните чертежи (изгледи, вертикални диаграми и аксонометрия) автоматично. Програмата е изцяло преведена на български език за улеснение на потребителите. Днес, със съдействието на специалистите от българския офис на компанията , която е разработчик на софтуера FineHVAC, ще разгледаме нейните възможности за проектиране на системи за климатизация.

„FineHVAC предлага цялостен пакет от инструменти и приложения за рационализиране на процеса на проектиране на ОВК системи. Програмата е в състояние да изпълни изискванията на широк обхват от проекти от различен тип и мащаб, предлагайки гъвкавост на потребителя“, коментираха пред Инженер.bg от 4М България.

Сред възможните й приложения са:

Охладителни товари

Аналитичното изчисляване на охлаждащото натоварване се извършва автоматично в съответствие с чертежа, като програмата разпознава всички конструктивни елементи и техните коефициенти. Налична е възможност за избор на метод между Carrier, Ashrae CLTD или TFM (функция на кондукция).

„Приложението разполага с богата библиотека от строителни елементи и климатични данни за градовете в България. Предвидено е изчисляване на засенчването по три различни причини. Налично е също аналитично изчисляване на всички допълнителни товари, включително осветление, хора, домакински уреди и аерация), както и възможност за групиране на помещенията по зони и системи“, поясниха от 4М.

Конвектори (Fan Coils)

Програмата изчислява тръбна вентилаторна мрежа от всеки тип (класическа или обратна). Тя позволява въвеждане на мрежови чертежи – заедно в низходящ ред или набор от клонове. Прави изчисления, използващи класически метод или пълна хидравлична симулация (обратно изчисляване на работните точки, т.е. точката, в която характеристичната крива на мрежата се пресича с кривата на помпата).

FineHVAC позволява и извършване на аналитично изчисление на инсталации FCU, инсталации за пречистване на въздуха, помпи, оборудване за безопасност, количествена фактура, търговско предложение, техническо описание и спецификация, отпечатване на аналитичен регистър, вертикална диаграма, аксонометрия, количествено описание с възможност за редактиране и др.

Въздуховоди

„FineHVAC дава възможност на проектантите да изчисляват каналната мрежа с всички налични три метода: с постоянна скорост, със същите загуби и по метода на статично възстановяване. С програмата те могат и да въвеждат схемата на чертежите или на набор от клонове. Работят с входящи и изходящи мрежи в една и съща изчислителна среда. Също така използват инсталационни елементи, като изчисление на вентилатора, например. Разполагат и с обширна библиотека от материали, достъпни за преглед“, заявиха от 4М.

Психрометрия

Тя се извършва от програмата въз основа на аналитичната формула на психометрията по различни методи, например охлаждане чрез изсушаване, допълнително отопление, заобикаляне на рециркулирания въздух, 100% приток на чист въздух и др.

“Резултатът от анализа се представя във вид на таблици и диаграми – циклометрични промени в циклометрични графики. В същото време се извеждат аналитични характеристики за правилния избор на инсталации за пречистване на въздуха”, допълниха още от българското дружество на компанията.

Източник на снимковия материал: , canva.com

Тагове: 4M, климатична система, ОВК, отопление, проектиране, софтуер

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

4М България 2022 ЕООД
www.4mcad.bg