Оптимален контрол на микроклимата с обслужване от покрива осигуряват децентрализираните системи TopVent® на Hoval

24.05.2023 г.5 мин.

„Модерните логистични центрове, индустриални и спортни зали се помещават обикновено в еднообемни сгради, поради което дейностите по монтажа и поддръжката на отоплителната и климатичната техника могат да затруднят сериозно производствените, търговските и други важни процеси, ако се извършват в самото помещение. Ето защо инженерите на Hoval създадоха решение за децентрализирана климатична система с обслужване от покрива, благодарение на което се избягват неудобствата, загубата на време и средства от спирането на работата в сградите“, така екипът на реномирания производител в областта на цялостните решения за отопление, климатизация и рекуперация коментира за читателите на Инженер.bg съображенията при разработването на новото поколение децентрализирани системи за вентилация и климатизация TopVent®.

Гъвкавост и запазване на нормалния ритъм на работа в климатизираните помещения с поддържане на подходяща температура и вентилация са сред основните предимства на новото поколение системи TopVent®. Преди разработването на сериите C и S обслужването е било възможно от вътрешността на халето с прекратяване на производствения процес в зоната на оборудването и чрез монтаж на вишка за достигане на подпокривното пространство. „В светлината на удобството и комфорта, които създава, ефективната работа на една система не се оценява само по осигуряването на техническите параметри като топлина, свеж въздух, влажност и др. Отчита се и безпрепятственото изпълнение на задълженията на служителите. А в този случай изнасянето на монтажа и поддръжката на покрива помага да се спестят време и средства на клиентите“, коментираха от Hoval.

Оборудването TopVent® на Hoval за вентилация и отопление на еднообемни сгради се монтира на зонов принцип, като се осигурява равномерно разпределение по цялата площ и обем, за да се постигне желания ефект във всяка точка от помещението. Модулните системи се доставят готови за монтаж и не налагат специални изисквания по отношение на конструкцията.

На пазара ще откриете шест серии нови апарати TopVent®   за подаване на свеж въздух, рециркулация, отопление и/или охлаждане, като всяка от тях има две стойности на мощността. С това гамата покрива спектъра от възможни изисквания.

Как ще разпознаете функционалността на системите по абревиатурите?

От Hoval са заложили лесен и логичен принцип. Първата буква показва каква е основната функция:

  • Серия С апаратите работят на принципа на рециркулацията;
  • Серия S апаратите работят с пресен въздух.

Втората част на абревиатурата свидетелства за режима на работа – дали системата е основно отоплителна или включва и охлаждане, дали е двутръбна или четиритръбна. 

  • Н означава режим само отопление;
  • С режим на отопление и охлаждане с двутръбна система;
  • НС режим на отопление и охлаждане с четиритръбна система.

Така например TopVent® SHC работи с подаване на свеж въздух, в режим на отопление и охлаждане, като използва четиритръбна система.

Инсталацията се монтира на покрива върху сглобяеми покривни основи и канали, като всички елементи от системата, които подлежат на поддръжка и ремонт, остават достъпни. В допълнение монтажният процес е максимално опростен, така че само хидравличното и електрическото свързване на оборудването се извършват на място. Важен елемент от оборудването е интегрираният въздушен инжектор Air-Injector® на Hoval, който осигурява оптимално разпределение на въздуха и минимална температура на стратификация.

„Зоновата концепция, залегнала в основата на управлението на апаратите, допринася за ефективната работа на децентрализираната инсталация, като възможността за прецизно оразмеряване превръща система TopVent® в изключително икономично решение за отопление, охлаждане и вентилация в индустрията, логистиката, спортните съоръжения и др.“, допълниха още от Hoval.

Източник на снимковия материал: Hoval (Ховал)

Тагове: климатична система, ОВК, охлаждане, Ховал

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ховал EOOД
www.hoval.bg