Ви Ей Си България коментира защо инфрачервеното отопление намалява риска от разпространение на инфекции

27.08.2020 г.4 мин.

След месеци, в които COVID-19 властва над света, хората постепенно се опитват да се върнат към нормалния си ритъм и повечето производствени предприятия възстановиха частично или напълно работния си процес. Освен задължителните предписания за физическа дистанция и редовна дезинфекция, все повече работодатели се опитват да надградят мерките срещу разпространение на вируса, така че да предпазят максимално своите служители и да избегнат прекъсвания в ритъма на работата. В тази връзка специалистите от фирма Ви Ей Си България коментираха пред Инженер.bg какви са предимствата на инфрачервеното отопление за намаляване на риска от разпространение на инфекции.

SARS-CoV-2 вирусите, включително Covid-19, се пренасят по въздушно-капков път. Вероятността да се разпространи инфекцията е най-голяма чрез аерозолите, които отделяме при кашляне, кихане и говорене. Ето защо движението на въздуха е от важно значение и в този смисъл ОВК системите се превръщат в критична инфраструктура за превенция от заразяване.

„Проучване, изготвено в института Hermann Rietschel за отопление и вентилация към Техническия университет в Берлин за времето на предаване на вируси SARS-CoV-2 във въздуха, дава интересни резултати относно продължителността и разстоянието, изминато от вирусите. След 20 минути повече от 50% от частиците със среден размер (б.ред.  от 3 до 10 μm) все още могат да се открият във въздуха. По-големите частици падат върху земята по-бързо, но по-малките частици следват въздушния поток и могат да останат във въздуха доста дълго време“, разказаха от доказаната българска инженерингова и търговска компания Ви Ей Си България, официален партньор на производителя на газови инфрачервени нагреватели Schwank.

Друго проучване показва, че дори по-големи капчици (> 60 μm) при определени обстоятелства могат да се разпространят далеч в затворено помещение. Такъв е случаят например, ако частиците се излъчват от човек. Тогава въздухът, отделен от него, се издига, разпространява се хоризонтално и едва тогава започва да се снижава към пода. Възможните хоризонтални движения на въздуха допълнително засилват ефекта на разпространение.

„Ето защо отоплителните системи, които работят без движение на въздуха, като лъчистите нагреватели, могат значително да намалят риска от инфекция. Като лидер на пазара на газови инфрачервени лъчисти нагреватели, нашият партньор Schwank вижда пазарна тенденция във внедряването на все повече инфрачервени системи. Напоследък много от клиентите ни поставят силен акцент върху минимизиране разпространението на вируси. Особено светлинните и тръбните нагревателни системи се радват на много сериозен интерес", посочиха от българската компания.

„Този тип отоплителни системи отдават топлина чрез електромагнитни вълни от инфрачервения спектър и по начина си на действие наподобяват Слънцето. По този начин те не се нуждаят от топлопреносител. Топлината се прехвърля от системата към зоната на служителя без никакво движение на въздуха и така се избягват нежелани въздушни течения, движение на прах и топлинни възглавници под тавана на сградата“, заявиха в заключение от Ви Ей Си България.

Източник на снимковия материал: Ви Ей Си България, Schwank

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ви Ей Си България ЕООД
http://www.vacbulgaria.com/