Fine HVAC 19 от 4М – софтуерно решение за ОВК проектиране с изключително силна 3D визуализация

11.05.2020 г.7 мин.

 

 

 

 

 

Fine HVAC е продукт на софтуерната компания 4M, специализирана в развоя на доказани решения, основно за строителната индустрия. Представлява софтуер за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични системи, като отскоро на вниманието на ОВК специалистите се предлага най-новата му, 19-та версия. Fine HVAC 19 комбинира дизайн и изчисления в напълно интегрирана среда, пресмятайки необходимите действия за всяка ОВК инсталация, директно от чертежите и генерирайки всички резултати, като изчислителни листове, технически доклади, количествени сметки и цени, както и пълен набор от окончателни и напълно актуализирани чертежи (изгледи, панелни диаграми и детайли), обясниха за Инженер.bg от фирмата.

 

 

„Fine HVAC 19 е с изцяло преведен интерфейс и предоставя изчислителни и обяснителни записки на български език. Версията е изключително развита по отношение на 3D визуализациите на всички видове инсталации и може да пресмята и изчертава цял проект за подово отопление“, поясниха от 4M.

 

„Софтуерът включва два цялостни пакета програми – за климатизация и за отопление с много и разнообразни функционалности с изключителна практична приложност“, допълниха от 4М.

 

Цялостен пакет програми по климатизация

 

Работа с климатични товари

 

 - Аналитично изчисляване на охладителните товари автоматично от чертежа (съвместно с FINE) или с подробно набиране;

 - Възможност за избор на метод между Carrier, Ashrae CLTD или TFM (функция на кондукция);

 - Богати библиотеки на строителни елементи;

 - Климатични данни за българските градове;

 - Изчисляване на засенчването от три различни причини;

 - Аналитични изчисления на всички допълнителни товари (осветление, хора, прибори, аерация);

 - Възможност за групиране на помещенията в до 50 зони и системи;

 - Обобщени и аналитични резултати в таблици и диаграми.

 

 

Работа с тръбна мрежа Fan Coils

 

 - Изчисляване на класическа или Reverse Return мрежа;

 - Въвеждане на мрежата от чертежи (съвместно с FINE) или с набиране на клоновете;

 - Изчисляване с класическия метод или с цялостна хидравлична симулация (обратно изчисляване на точката на функциониране – тоест на точката, в която характерната крива на мрежата пресича кривата на помпата);

 - Аналитично изчисляване на съоръженията FCU (въздухообработващи централи, помпи, защитни устройства и т.н. с избор от богати библиотеки на материали, отворени за осведомяване);

 - Количествени сметки, оферта, техническо описание и спецификации;

 - Аналитично отпечатване на брошура с изчисления на диаграма.

 

 

Работа с въздухопроводи

 

 - Изчисляване на мрежата въздухопроводи и с трите метода – постоянна скорост, еднакви загуби и възстановяване (static regain method);

 - Въвеждане на мрежата от чертежи (съвместно FINE) или с набиране на клоновете;

 - Входяща и изходяща мрежа в същата среда на изчисляване;

 - Изчисляване на вентилатора и други елементи на инсталацията;

 - Избор от богати библиотеки с материали, отворени за осведомяване;

 - Количествени сметки, оферти, техническо описание и спецификации;

 - Аналитично отпечатване на брошура с изчисления на диаграма.

 

Работа с психрометрия

 

 - Избор на въздухообработващи централи и разпространение на въздуха в климатизираните помещения на базата на аналитичните формули на психрометрията (за охлаждане и отопление), с различни методи (например, охлаждане с изсушаване, с допълнително отопление, с проклиматизация, с обход на рециркулирания въздух, с 100% свеж въздух и т.н.);

 - Аналитични резултати в таблици и диаграми (психрометрични промени върху психрометричната карта);

 - Аналитични спесификации за правилния избор на въздухообработващите централи.

 

 

Цялостен пакет програми по отопление

 

Топлинни загуби

 

 - Изчисляване на топлинните загуби, съгласно DIN 4701/77 и 4701/83, автоматично от чертежа (в съдействие с AutoFINE) или с аналитично въвеждане с възможност за лесно обработване на типични проекти;

 - Отпечатване на обобщени и аналитични топлинни загуби на етаж и помещение;

 - Енергиен анализ по метода ден/градуси.

 

Специалистите от 4М са на разположение да отговорят на вашите въпроси и да ви съдействат в избора на подходящ софтуер за поректиране за вашия бизнес. Можете да се свържете с тях на посочените кординати.

 

За контакти:

Фирма:

Адрес: Пловдив, п.к. 4003, ул "Луда Яна" 7

Телефон: 0883 422 459

Двутръбно и еднотръбно, както и подово отопление

 

 - Изчисляване на двутръбна мрежа за всеки вид (класическа или Reverse Return) директно от плана (AutoFINE) или с набиране;

 - Изчисляване на двутръбна мрежа с класическия метод или с цялостна хидравлична симулация, с обратно изчисляване на мрежата и определяне на точката на функциониране (пресечната на характерната крива на мрежата и кривата на помпата);

 - Изчисляване на еднотръбна мрежа с три метода: еднакви загуби на налягане (автоуравновесяване), еднакви загуби на температурата или с цялостна хидравлична симулация, тоест обратно изчисляване на помпата;

 - Цялостни изчисления на подово отопление;

 - Аналитично изчисляване на радиаторите, котела, горелката, помпата, защитното устройство, бойлера, комина на цистерната и т.н., с избор от богати библиотеки, отворени за осведомяване от проектанта;

 - Аналитично отпечатване на брошура и диаграма;

 - Количествени сметки.

 

 

Повече информация за продуктите, които 4M предлага, можете да намерите ТУК.

 

 

Източник на снимковия материал: 4M