Координирайте различните източници на енергия за максимални резултати с центъра за съхранение на енергия Oventrop Regucor

10.12.2020 г.3 мин.

В стремежа си да използваме колкото се може повече енергия от алтернативни източници, за да сме по-отговорни към природата, а и към собствения си джоб, често се налага да комбинираме различни методи за климатизация на нашите домове или бизнес сгради, в.т.ч. термопомпи, фотоволтаици, котли и др. Но как да обединим отделните енергийни източници така, че те да ни гарантират максимална ефективност? Отговор на този въпрос Инженер.bg получи от фирма Овентроп – българския офис на водещия международен производител Oventrop.

„Отоплителните системи с регенеративни енергийни източници се състоят от различни компоненти, които често се инсталират отделно и трябва да бъдат координирани. Този проблем се решава от центъра за съхранение на енергия Regucor на Oventrop, подходящ както за нови, така и за съществуващи сгради”, посочиха от Овентроп.

Модулните центрове за съхранение на енергия могат да се използват в едно- и двуфамилни къщи за осигуряване на отопление и битова гореща вода. Oventrop предлага три модела:

  • Regucor WHP;
  • Regucor WHS;
  • Regucor WH.

Regucor се състои от:

  • Присъединителна група „Подготовка на БГВ”;
  • Присъединителна група „Отоплителен кръг“;
  • Цилиндър за съхранение на системата;
  • Връзка за топлинен генератор (котел, термопомпа, системен контролер);
  • Присъединителна група „Мощност за отопление“ (само за модел Regucor WHP);
  • Присъединителна група „Solar“ (само за модел Regucor WHS).

„Системата за съхранение на топлина Regucor има 150 mm високоефективна изолация за намаляване на топлинните загуби и поддържа висока енергийна ефективност по време на съхранението и отдаването на топлина. И трите връщащи тръби (една от кръга за отопление и две от кръговете за БГВ) са свързани към наслояващите устройства на буферния цилиндър за съхранение, който гарантира стабилна температура. Това е особено важно при циркулацията на БГВ. Топлинните загуби са ниски, тъй като присъединителните групи са свързани към секцията за съхранение с най-ниска температура“ обясниха от Овентроп.

Същевременно инсталацията на Regucor е лесна и спестява време, разходи и излишни тръбни връзки, тъй като всичко необходимо е предварително окомплектовано и вградено, като има само едно ниво на връзка към битовата инсталация, а температурата на системата е видима.

Източник на снимковия материал: Овентроп, pixabay.com

Тагове: Oventrop, БГВ, котел, ОВК, соларни системи, термопомпи

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Oventrop GmbH & Co. KG / Овентроп
http://www.oventrop.bg