Красимир Кирков от Либхер-Хаусгерете Марица: „За мотивацията на екипа по време на пандемията помага корпоративната ни култура“

09.12.2020 г.5 мин.

Епидемията от коронавирус открои определени черти на бизнеса, сред които своевременното вземане на нови решения и приспособяването към текущия дневен ред. Паралелно с това е и налагането на нови модели на работа и екипни взаимоотношения. Един от добрите примери за успешно преодоляване на предизвикателствата в тази ситуация дава утвърденият производител на хладилни решения Либхер-Хаусгерете Марица. По темата Инженер.bg разговаря с г-н Красимир Кирков, мениджър „Човешки ресурси“ в българското дружество.

Промените, които настъпиха с „новата реалност“

Приспособяването към днешните условия постави във фокус необходимостта от определен набор умения. Кои от тях обаче засягат работата на HR специалистите? По думите на г-н Кирков изменения претърпяват навиците ни да комуникираме в непосредствена близост един до друг – условие, което според него няма да бъде с дългосрочен характер.

„Налага се да усъвършенстваме и своята психическа устойчивост, за да осмислим новите условия. Работата от разстояние поставя акцент върху способността ни да менажираме времето си и да имаме добра самоорганизация. Както и преди, необходими са и ИТ умения“, посочи HR експертът.

Какви изменения в работния процес ще останат и занапред? Едно от тях е дистанционната работа. В зависимост от характера на дейността, ще се прилага моделът за смяна на присъствената и дистанционната форма на работа. Ще се запази решителността и скоростта за реакция и превенция при подобни ситуации, както и прилагането на неизвестни, но наложителни изменения, категоричен е г-н Кирков.

Добра координация в рамките на компанията и с партньорите

Предвид обстановката в Европа в началото на епидемията, от компанията са предприели навременни мерки и по отношение на доставките, а взимането на решения се осъществява бързо, в рамките на ежедневни срещи. Своевременно са променени или повишени поръчките на части и материали, като някои доставки са пренасочени и към други доставчици. „Предприехме съвместни действия между дружествата на Liebherr. Така например, част от логистичните дейности бяха насочени към предприятието в Австрия. Осигурявахме си подкрепа и при недостиг на части. В резултат от това не сме преустановявали производствената ни работа“, коментира г-н Кирков.

„Засилихме динамиката на общуване с партньорите ни, доставящи материали и части, както и с превозвачите. Внимателно проследяваме пратките и въпреки затрудненията, които възникват при нашите партньори, сроковете за доставки към компанията са изпълнявани“, допълни той.

Задълбочаването на ситуацията с коронавируса става в момент, когато в компанията настъпва значително нарастване на поръчките, което налага увеличаване на екипа с повече от 230 сътрудници в производството – предизвикателство, което Либхер-Хаусгерете Марица преодолява успешно. Предприетите мерки включват и по-високи финансови стимули за производствени сътрудници.

Как се запазва високата мотивация на екипа?

В Либхер-Хаусгерете Марица прецизно се спазват мерките за превенция срещу разпространение на коронавирусната инфекция. Важно е сътрудниците да усещат сигурност. Посредством комуникационните канали те са осведомявани за мерките и спазването им. Разбира се, не липсват и новини за постигнатите успехи.

Вторият аспект, подпомагащ екипната мотивация, е високото доверие към сътрудниците. „Ключова е справедливостта при планиране. За мотивацията допринася още досега изпълнената и текущата работа, свързана с усъвършенстване на корпоративната култура и взаимоотношенията във фирмата. Колегите ни осъзнават факта, че организацията има готовност да дискутира и имплементира значителна част от предложенията им. Те виждат още стабилността на нашия бизнес, както и качеството на услугите“, допълва г-н Кирков.

Източник на снимковия материал: Либхер-Хаусгерете Марица, Liebherr, career.tu-sofia.bg

Тагове: HR, Liebherr, Либхер-Хаусгерете Марица, ОВК, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/