Система Grundfos MIXIT и помпи MAGNA3 повишават енергийната ефективност и комфорта на жилищен комплекс в Ниш, Сърбия

27.03.2024 г.4 мин.

Благодарение на своя дългогодишен опит в разработването на високотехнологични и ефективни помпени решения, развойният екип на Grundfos създава и впоследствие патентова иновативното устройство „всичко в едно“ MIXIT. Съчетавайки всички компоненти на традиционния смесителен контур, решението може да повиши енергийната ефективност в системи за отопление и охлаждане в жилищни, търговски, бизнес и индустриални сгради. „Отличен пример за успешното приложение на тази иноватива концепция е проектът на Grundfos за модернизация на отоплителната инсталация в жилищна кооперация в Ниш, Сърбия. Внедряването на Grundfos MIXIT в комбинация с помпите от най-ново поколение MAGNA3 води до 27% спестяване на енергия и до значително понижаване на сметките за отопление на обитателите“, разказаха за Инженер.bg от Грундфос България – дъщерно дружество на Grundfos у нас.

Предизвикателството – ниска енергийна ефективност и повишени разходи

Локалната отоплителна система на няколко жилищни сгради и къща в сръбския град Ниш се нуждае от подмяна на оборудването, тъй като не е модернизирана от самата си инсталация. След извършване на оценка от екип на Grundfos, резултатите показват понижен капацитет на инсталацията, която е с мощност от 1.2 MW и е разположена в сутерена на едната сграда, откъдето подгрятата вода се транспортира директно до радиаторите на крайните потребители. След десетилетия в експлоатация, нейната енергийна ефективност е сериозно понижена, като същевременно автоматичната система за управление на отоплението не функционира.

Решението – хидравлично балансирана и енергийно ефективна отоплителна система с Grundfos MIXIT

Инженерният екип на Grundfos предлага пълно разделяне на инсталацията чрез хидравличен клапан на първичен и вторичен контур. Това осигурява независимо разпределение на топлинната енергия към самите сгради, благодарение на системата Grundfos MIXIT. По този начин през хидравличния вентил се подава точно толкова топлинна енергия към жилищата, колкото е необходима за тяхното отопление според текущата външна температура.

Разпределението на енергията зависи от температурен сензор, монтиран пред хидравличния превключвател на първичния контур. В зависимост от измерената стойност на температурата, системата Grundfos MIXIT се пуска и съответно спира, а следователно и отоплението на комплекса. „Когато котелната инсталация затопли температурата на водата в първичния контур до зададената прагова стойност, сензорът подава сигнал към системата MIXIT, която започва да работи и съответно да отоплява жилищните сгради“, поясниха от Грундфос България.

В допълнение, решението Grundfos MIXIT осигурява 24-часов мониторинг на системата посредством платформата Grundfos BuildingConnect. С помощта на това приложение потребителите имат възможността дистанционно да следят консумацията на топлинна енергия и текущите температури в първичния и вторичния контур на отоплителната инсталация. Данни за текущия поток и натоварването на помпите също са достъпни в реално време.

Тъй като Grundfos MIXIT включва всички компоненти на традиционния смесителен контур, чрез решението отпада необходимостта от отделното им монтиране, което от своя страна намалява инвестиционните разходи за модернизация на отоплителната система. Благодарение на осигуреното дистанционно наблюдение, не се изискват допълнителни разходи за връзка към BMS или SCADA системи.

„Внедряването на системата Grundfos MIXIT в комбинация с помпите MAGNA3 доведе до 27% спестяване на енергия, намалявайки сметките за отопление на живущите и осигурявайки комфорт в помещенията с точното количество топлинна енергия, което им е необходимо за целта“, допълниха още специалистите от Grundfos.

Източник на снимковия материал: Грундфос България, Grundfos, pixabay.com

Тагове: Grundfos, Грундфос България, енергийна ефективност, помпено оборудване

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Грундфос „Сградно строителство“
http://bg.grundfos.com