Хамстър Клийнинг извърши инспекция и почистване на вентилационната система в административната сграда на Филкаб АД

29.04.2024 г.5 мин.

Осигуряването на здравословна и безопасна работна среда чрез инспекция, почистване и поддръжка на вентилационните системи е една от мисиите на утвърденото дружество Хамстър Клийнинг. Компанията, която е част от белгийската група Hamster Cleaning, продължава с усилията си за подобряване на качеството на въздуха в затворени помещения, а един от най-новите ѝ проекти се отнася до административната сграда на Филкаб – водеща българска инженерингова и търговска фирма в сферата на електротехниката. Повече за дейностите, изпълнени по проекта, за Инженер.bg разказаха от екипа на Хамстър Клийнинг.

Работата ни в административната база на Филкаб, която се намира в гр. Пловдив, стартира с подробна инспекция на системата за комфортна вентилация. За целта използвахме специално разработения от нас инструмент Smart Inspection, който включва обследване на текущото състояние на системните компоненти и сравнението му чрез изкуствен интелект (AI) с богатата база данни от шаблони, с която разполагаме. По този начин се установява ясно и категорично нивото на замърсяване, на базата на което могат да се предвидят необходимите последващи действия“, обясниха от Хамстър Клийнинг. Всъщност, чрез Smart Inspection се определя дали замърсяването на даден въздуховод надхвърля допустимото ниво на натрупване на прах в него, измерено в g/m², което е определено от европейския стандарт EN 15780 за различни видове сгради. Инспекцията приключва с подробен доклад и препоръка за необходимите мерки в случай че такива са нужни.

След като представя доклад от инспекцията, екипът на Хамстър Клийнинг получава от Филкаб поръчка за сухо почистване на общообменната вентилационна система и смяна на филтрите. След това е извършено и третиране на ОВК системата с пара и дезинфектант, за да се елиминират остатъчните бактерии и неприятните миризми.

Подходът на Hamster Cleaning, който се прилага във всяка точка в Европа, в която компанията ни оперира, осигурява минимум 95% чистота на вентилационните и климатичните системи. Стремежът ни, разбира се, винаги е 100%, но за да гарантираме, че няма абсолютно никакви промени в инфраструктурата, си даваме 5% марж за частите, които понякога са трудни за достигане“, уточниха от българското дружество.

След обслужване на вентилационните системи на своите клиенти, Хамстър Клийнинг се ангажира с ежегодна безплатна инспекция до момента, в който настъпи необходимост от ново почистване. По този начин компанията осигурява последваща грижа в дългосрочен план и максимална ангажираност към клиентите си. Освен това услугите на Hamster Cleaning са в съответствие с Директива на съвета 89/654/ЕИО от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място.

Доверявайки се на Хамстър Клийнинг за дейностите по инспекция, почистване и поддръжка на нашата вентилационна система, ние подобрихме значително микроклиматичните условия и качеството на въздуха в административната ни сграда. Нещо повече – това допринесе за постигането на по-добри условия на работа, което оказва пряко въздействие върху здравето на всички колеги, но също така и върху тяхната способност за концентрация и производителност. Не е тайна за никого, че чистият въздух е един от факторите, които влияят директно върху умствената дейност, степента на умора и общата ни кондиция. А вниманието, което екипът на Хамстър Клийнинг демонстрира при изпълнение на проекта, ни кара да вярваме, че сме открили дългосрочен и стабилен партньор в това отношение“, допълниха още от Филкаб.

Източник на снимковия материал: Хамстър Клийнинг, Филкаб

Тагове: Hamster Cleaning, дезинфекция, ОВК, почистване, Филкаб, Хамстър Клийнинг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Филкаб АД
www.filkab.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Хамстър Клийнинг ООД
www.hamstercleaning.bg