Либхер-Хаусгерете Марица на „Дни на кариерата“ 2020 – в търсене на младите технически новатори

13.10.2020 г.5 мин.

Симбиозата между новаторство в технологичен план и формиране на отговорен и мотивиран екип от специалисти вече 20 години спомага за устойчивото присъствие на българския пазар на дъщерното дружество на немския лидер в хладилната техника Liebherr – Либхер-Хаусгерете Марица. Наред с това, компанията развива политика, която открива успешен кариерния път пред младите хора у нас, а поредната си среща с тях екипът на Либхер-Хаусгерете Марица ще реализира по време на тазгодишното 15-о издание на изложението „Дни на кариерата“. Събитието ще се проведе на 13 октомври на територията на Технически университет – София и на 14 октомври във филиала в гр. Пловдив и Факултет и Колеж – Сливен, а от производствената компания анонсираха предварително част от инициативите си, насочени към студентите.

„От създаването си през 2000 г. Либхер-Хаусгерете Марица е вложила над 200 000 000 лв. в модернизация и разширение на производствените си и логистични площи. Дружеството инвестира и в развитието и повишаването на квалификацията на своя екип от новатори, които са движещата сила за усъвършенстване на продуктите с марка Liebherr“, коментираха от компанията.

Уверените стъпки на Либхер-Хаусгерете Марица за изграждане на позитивен работодателски бранд спомагат за успешното позициониране като една от водещите организации на пазара на труда в България както сред утвърдените технически експерти, така и сред младите хора. Поредното признание в този аспект е присъствието на Либхер Хаусгерете Марица в тазгодишното издание на проучването Graduate Survey, отразяващо предпочитанията на студентите по отношение на работодателите у нас.

Част от предложенията, които от Либхер-Хаусгерете Марица отправят към студентите, включват възможности за участие в стажантската и стипендиантската програма на компанията.

„Стажантска ни програма обхваща широк набор от направления в компанията: „Производствена техника“, „Конструктивен отдел“, „Лаборатория Развойна дейност“, „Производствени отдели“, „Управление на качеството“, „Безопасност и здраве при работа и Опазване на околната среда“, „Управление на човешките ресурси“ и „Икономически отдели“, споделиха от Либхер-Хаусгерете Марица.

Кандидатствайте за работа, стаж или стипендиантската програма на Либхер-Хаусгерете Марица ТУК!

„Стажантите назначаваме на трудов договор, а подготовката им преминава в реална работна среда, в която те участват в процесите на съответния отдел, както и в цялостната дейност на организацията. Програмата е насочена към студентите от 2-ри, 3-ти и 4-ти курс бакалавърска или магистърска програма. Необходимо е кандидатите да имат добра теоретична подготовка и желание за работа в сферата на промишлеността“, обясниха за читателите на Инженер.bg от Либхер-Хаусгерете Марица.

Възможност за старт на кариерното развитие предоставя и стипендиантската програма на компанията, в която могат да се включат студенти, изучаващи „Машиностроене“, „Електроника“, „Електротехника“, „Автоматизация“, „Топлотехника“ и „Информационни технологии“.

„На нашите стипендианти осигуряваме месечна стипендия до завършване на образователната им степен. Организираме платен летен стаж и обучение по немски или английски език за придобиване на ниво B2 и подкрепяме студентите при избора и изготвянето на дипломната им работа. Също така, усвоените компетенции в рамките на програмата студентите могат да приложат, като се реализират на една от позициите – конструктор, инженер електробезопасност или инженер климатични инсталации“, разказаха в заключение от българското дружество.

Източник на снимковия материал: Либхер-Хаусгерете Марица, Liebherr, freepik.com

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/