С уверени стъпки към по-екологична среда: Запознайте се с приноса и резултатите на направлението за битова техника на Liebherr

14.01.2021 г.5 мин.

Една от ролите, които обществото очаква от технологичните лидери е свързана с прилагането на практики, насочени към подобряване благосъстоянието на общността и опазване на заобикалящата среда. За щастие, добри примери не липсват. Сред тях се откроява и международният концерн Liebherr. „Третият доклад за корпоративна социална отговорност на направлението за битова техника на утвърдения световен производител представя изпълнените от него дейности, напредъка, резултатите и целите за устойчивото икономическо, екологично и социално развитие. В документа са описани активностите, които през 2018 г. и 2019 г. реализират трите европейски завода на дивизията в гр. Оксенхаузен, Германия, гр. Лиенц, Австрия и с. Радиново, България”, коментираха за Инженер.bg от българското производствено дружество Либхер-Хаусгерете Марица.

Докладът е изготвен в съответствие с международните насоки на Глобалната инициатива за отчетност (Global Reporting Initiative – GRI). Освен това, направлението на Liebherr за първи път включва в доклада информация за своя принос в постигането на целите на Организацията на обединените нации (ООН) за устойчиво развитие. Стремежът на компанията е да разгърне приноса си за изпълнение на целите, като освен текущите осем от тях, насочва усилия и в три нови – за устойчиво потребление и производство, за устойчиви градове и общини, както и за мерки за опазване на климата.

Грижата към добрите работни условия и развитието на своите сърудници е неразделна част от политиката за социална отговорност на Либхер-Хаусгерете Марица. Не пропускайте да се запознаете с възможностите за кариерна реализация, които компанията предоставя!

По-малко емисии на CO2

„Мениджмънтът на направлението за домакински уреди на Liebherr осъзнава, че бизнесът и индустрията трябва да дадат своя решаващ принос за изпълнение на програмата, тъй като това е единственият начин да създадем основата на общество, в което си струва да живеем“ коментираха от Либхер-Хаусгерете Марица. Международната компания отчита своите амбициозни цели и сериозни успехи във връзка с опазването на климата, които намират проявление в непрекъснатото редуциране на емисиите си на CO2 през последните години. Така например, в сградите на компанията в Европа, в рамките на отчетния период, те са с 60% по-малко.

Бъдещето на дружеството също е ориентирано към прилагането на екологосъобразни мерки. От 2022 г. във всички производствени предприятия на компанията ще се използва зелена електрическа енергия, като това ще благоприятства намаляването на емисиите на CO2 с близо 80%.

Добрите примери са навсякъде около нас! Сред тях са представители на малки и средни фирми – партньори на Либхер-Хаусгерете Марица, които култивират ценности и качества, заложени във философията на Liebherr като семейна компания. Запознайте се с вдъхновяващите истории на производителя на минерална вода „Михалково“ и бранда „Хлебарят Житко“, разказани от Либхер-Хаусгерете Марица в блога FreshMAG.

Ако погледнем към екологичния отпечатък на един високоефективен хладилник с фризер в рамките на целия му експлоатационен живот, ще видим, че 2/3 от емисиите се генерират в периода на неговата експлоатация, като при уредите с по-ниски нива на енергийна ефективност този дял е значително по-висок. Следователно, енергийната ефективност на уредите предполага най-ефективен принос към опазване на климата. „Посредством последователно използване на съвременни и ресурсно ефективни технологии, Liebherr гарантира, че 88% от домакинските уреди на компанията са в най-добрите класове за енергийна ефективност – A +++ и A ++“, поясниха в заключение от Либхер-Хаусгерете Марица.

Източник на снимковия материал: Либхер-Хаусгерете Марица, Liebherr, freepik.com

Тагове: Liebherr, екология, Либхер-Хаусгерете Марица, ОВК, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД
http://www.liebherr.bg/HG/bg-BG/