Как се поддържат ефективно минималните и максималните температури в складове? Отговорите идват с решенията на Hoval

06.01.2021 г.6 мин.

„Една добре проектирана ОВК система в логистична база може да спести съществена част от разходите за електроенергия, а за да е ефективен проектът трябва да се приложат основните принципи на термодинамиката. В този ред на мисли е важно да се вземе под внимание стратификацията на въздуха по височина в халетата. Вертикалният температурен градиент следва да бъде контролиран и да се поддържат минимални топлинни загуби”, коментираха за Инженер.bg от Ховал – българския офис на водещия международен производител на климатични решения Hoval.

Как работи Air-Injector®?

При конвенционалните вентилационни системи най-често топлинните загуби са през покрива, където се задържа въздух с висока температура. Един от начините да ги намалите е като съсредоточите температурата в работната зона, а това е осъществимо с правилно вертикално стратифициране на въздуха. За целта помага патентованият въздухоразпределител Air-Injector® от Hoval. „В режим на отопление въздушният инжектор подава топъл въздух, насочен директно надолу. Той преминава по-бързо покрай по-високите стелажи и с по-забавена скорост в по-долните стелажи. В резултат на това околният въздух от горните стелажи се увлича в потока и заедно преминават надолу. По този начин се получава ефективна циркулация между стелажите и  редовете им”, разясниха принципа на действие от Ховал. Всички покривни апарати на Hoval са оборудвани с Air-Injector®.

Спазване на минималните допустими температури в склада

Във всяко складово пространство е добре да се фиксира минимална допустима температура, която да предпазва стоките и сградните инсталации от замръзване и да осигурява съответните условия за работа на персонала. В допълнение, хранителни, козметични и други продукти могат да имат специални изисквания за минимални градуси на съхранение.

Обикновено минималната температура, която се поддържа в складове без специфични изисквания, е от 8 °С до 16 °С.

„Поддържането им може да се постигне с покривни апарати RoofVent® и TopVent®, които следят температурата в халето чрез сензори. Важен фактор е и височината на халето. Обикновено чрез системите на Hoval и Air-Injector®, разликата в температурата по височина е само 1 °С на всеки 10 m“, посочиха от Ховал.

Спазване на максимално допустимите температури в складове

При съхранение на храни или фармацевтични продукти, обикновено се изисква температурата в склада да е под 25 °С. „В този случай е особено важно стратификацията на температурата по височина да бъде правилно разпределена, защото топлият въздух винаги ще се движи нагоре и това ще доведе до опасност от затопляне на горните рафтове, докато долните се поддържат в подходящата температура. Именно тук идва отново предимството на покривните апарати RoofVent® и TopVent®, които плавно разпределят температурата и тя може да бъде контролирана в границите 23 - 24 °С за долните рафтове и 24 - 25 °С за горните“, разясниха от българското дружество.

За целта покривните апарати, оборудвани с Air-Injector®, разпределят въздуха високо горе, разпръсквайки го в една равнина. Тъй като той е по-студен от стайната температура, плавно пада надолу, обтичайки равномерно всички стелажи, рафтове и редове.

Едновременно спазване на минимални и максимални температури в складови площи

Ако трябва да се спазва и долна, и горна температурна граница, вертикалният градиент на температурата е от решаващо значение. В случай че е необходимо дадени стоки да се съхраняват при температура между 18 и 21 °С например, то височината в помещението трябва да бъде съобразена така, че разликата между първия и последния метър по височина да не бъде по-голяма от 3 °С. Ако предположим, че халето е високо 20 m, то тогава стратификацията по височина не трябва да надвишава 0.15 °С/m.

„Това е изключително лесно с покривните апарати RoofVent® и TopVent®, тъй като още при проектирането на вентилационната и климатичната система, височината и температурните режими са взети под внимание. Избира се правилният брой апарати, които се разпределят на равномерни разстояния под покрива, а режимът им на работа се настройва за конкретните параметри“, поясниха от Ховал.

Източник на снимковия материал: Ховал, pixabay.com

Тагове: Hoval, логистика, ОВК, Ховал

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Ховал EOOД
www.hoval.bg