Пълна прозрачност на топлинната енергия с новата гама Belimo Energy Valve – контрол и измерване само с едно устройство

26.10.2021 г.6 мин.

Управлението на топлинната енергия никога не е било по-прозрачно от сега, след като Belimo обедини своя супер иновативен вентил Energy Valve™ с топломера Thermal Energy Meter™, базиран на IoT. По този начин двата свята на „енергиен контрол“ и на „сертифицирано измерване и фактуриране на енергия“ вече са обединени. „С новата разработка можете прецизно да измервате и да наблюдавате топлинните потоци и консумацията на енергия в системите за отопление и охлаждане като едновременно с това директно отчитате  разходите. С едно устройството, базирано на IoT“, съобщиха пред Инженер.bg от Белимо България. Да видим повече…

„Новите MID-одобрени измервателни уреди за топлинна енергия осигуряват висока точност и надеждност, позволявайки лесно и ефективно фактуриране. Същевременно Belimo Energy Valve™ контролира топлинния поток и оптимизира енергийното снабдяване на потребителя. С тази важна комбинация Belimo навлиза в нова ера на интегрираното управление на топлинната енергия“, коментираха още българските специалисти.

Новата гама Belimo Energy Valve™ с вградени измервателни уреди за топлинна енергия предлага лесна и директна интеграция към BMS (б.ред. система за сградна автоматизация) или към базирани на IoT платформи за наблюдение, включващи мониторинг, инструменти за подобряване на производителността и данни за фактуриране. Топломерът отговаря на изискванията на EN 1434 и има типово одобрение съгласно Европейската директива за измервателни уреди 2014/32/ЕС (MI-004). Така, с новите Energy Valve™, освен сертифицирано измерване на енергия (MID), получавате и независим от налягането поток, висока енергийна ефективност, контрол на мощността и управление на ΔТ в едно устройство.

Ето и останалите предимства на комбинираното устройство:

  • Винаги правилното количество вода: Оптимален комфорт във всяко помещение чрез осигуряване на правилното количество вода, дори при промени в диференциалното налягане и при работа с частично натоварване;
  • Непрекъснат контрол на мощността: Постоянно измерване на температурата и обемния поток за прецизен контрол на мощността;
  • Управление на ΔT: Непрекъснато измерване на температурния диапазон и сравнение с граничната стойност, зададена за конкретната система. Ако температурата се понижи под граничната стойност, вентилът автоматично регулира дебита, така че да се използва само количеството вода, действително необходимо за постигане на желаната мощност;
  • Спестяване на време при проектиране: Намалени усилия за планиране и спестяване на време, благодарение на опростената конструкция на вентила;
  • По-малко монтажни работи: Намаляване на разходите и спестяване на време, благодарение на решението „всичко в едно“, при което не е необходимо сложно хидравлично балансиране;
  • Енергийна ефективност: Характеризиращият се с плътно затваряне управляващ вентил предотвратява вътрешните течове в затворено състояние и по този начин загубите при нулево натоварване. Интегрираната интелигентност предотвратява появата на т.нар. „ниско ΔТ“ и осигурява максимален комфорт с възможно най-ниска консумация на енергия;
  • Гъвкавост: Лесно задаване на максимален поток.

Belimo Thermal Energy Meters™

„Както казахме, приборите Belimo Thermal Energy Meters™ са сертифицирани в съответствие с изискванията на EN 1434/MID и са оборудвани за дистанционно, базирано на IoT фактуриране. Патентованият автоматичен мониторинг и компенсацията на гликол гарантират, че измерването остава точно, дори ако концентрациите на гликол се променят“, поясниха от Белимо България.

Топломерът се състои от сензорен модул (долна част) със свързани температурни датчици, в който са поставени калкулаторът и измервателната система, и логически модул (горна част), който свързва измервателния прибор на топлинна енергия към захранването и осигурява шината и NFC комуникационния интерфейс.

Проектиране и въвеждане в експлоатация с цифрова поддръжка

„Приложенията и уеб инструментите на Belimo поддържат процеса на проектиране и предлагат бързо и лесно пускане в експлоатация на устройството. По този начин се постига истински цифров подход и пълна прозрачност на енергийните данни на крайните потребители, както и лесно конфигуриране и поддръжка директно от смартфон“, посочиха от компанията.

С приложението Belimo Assistant приборите могат да се конфигурират интуитивно и стойностите за въвеждане в експлоатация – да се записват. Ключовите показатели на ефективността гарантират надеждността на работа, а разнообразие от диагностични параметри показва как устройството взаимодейства със системата по време на работа. Ако е необходимо обслужване, е възможно бързо да се направи анализ на неизправностите.

Източник на снимковия материал: Белимо България, Belimo

Тагове: Belimo Automation, Белимо България, вентили, електроизмервателна техника, контролно-измервателна апаратура, ОВК

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Белимо България ООД
http://www.belimo-bg.com/bg/