Вебер Етикетен България: Решенията на Weber Marking Systems гарантират надеждни идентификация и проследяване на палети

12.03.2024 г.4 мин.

Развитието на технологиите за маркировка обхваща и идентификацията на продуктите, а средствата за маркиране, както и начините за кодиране на информацията се усъвършенстват с всеки изминал ден. „Идентифицирането и проследяването на палети са критични аспекти за осигуряване на оперативна ефективност и удовлетвореност на клиентите в различни индустрии, сред които хранително-вкусовата, фармацевтичната и логистичната промишленост. Потребителите се вълнуват все повече от състава, съхранението и начините за употреба на стоките, които закупуват, от произхода на суровините, дори и от веригата на доставки“, коментираха за Инженер.bg от Вебер Етикетен България, доказано производствено и търговско дружество в сферата на маркировката и проследяването на продукти. В следващите редове ще разгледаме по-подробно процесите за идентификация и проследяване на палети с помощта на специалистите от компанията.

Идентификацията на палетите се основава на редица стандарти, включително на тези, определени от глобалните стандарти за баркодове GS1, които използват баркода SSCC (сериен код на контейнера за доставка). Всеки палет се предлага с етикет, съдържащ важни данни като сериен номер, описание на съдържанието и друга съществена информация за проследяване. „Етикетите следва да бъдат изработени от здрави и трайни материали, които могат да издържат на условията в околната среда на склада (влага, топлина и абразия например). Изборът на надеждна технология за печат и четене на баркод също е от съществено значение“, поясниха специалистите от Вебер Етикетен България и продължиха: „В допълнение към баркодовете, RFID технологията е друго решение за автоматична идентификация на палети. Тази технология дава възможност за събиране на данни, свързани с положението и състоянието на палетите по време на фазите на движение, както и условията за качество на продукта“.

Предизвикателства при идентификацията и проследяването на палети

Едно от основните предизвикателства при етикетирането на палети е да се гарантира, че етикетът е поставен правилно, за да се улесни автоматизацията на логистичните процеси и правилното прочитане на баркодовете, отпечатани върху него. За правилната интерпретация на информацията, съдържаща се на етикета, отпечатаните баркодове трябва да отговарят на стандартите GS1.

„В отговор на тези предизвикателства, инженерите от Weber Marking Systems разработиха етикетиращи машини като Legi-Air AP182, които се отличават с много висока ефективност на печат и автоматично нанасяне на етикети от една, две или три страни. Те са проектирани така, че да се адаптират към линии с високи скорости и индустриални среди с неблагоприятни за етикетите климатични условия“, информираха от Вебер Етикетен България.

Еволюцията на машините в края на линията и различните възможности за транспорт са предпоставки, довели до различни варианти на палетизиране. С появата на вариации възникват и нови предизвикателства, за които Weber Marking Systems също предлага решение. Системата за откриване на палети (PDS) например е софтуерно решение за по-бързо и напълно автоматично откриване на палети.

„Идентифицирането и проследяването на палети са ключови аспекти за осигуряване на ефективността и безопасността на логистичните операции. Технологии като баркодове и RFID, заедно със софтуерни решения като PDS, могат да помогнат за преодоляване на предизвикателствата и за оптимизиране на процесите на проследяване“, допълниха още от българското дружество.

Източник на снимковия материал: Вебер Етикетен България, Weber Marking Systems

Тагове: Вебер Етикетен България, дистрибуция, етикетен принтер, етикетиране, индустрия, логистика, маркиране, палетизиране, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вебер Етикетен България ООД
www.weberetikettenbg.com