БИБУС България: Въздухоподготвителните групи GAC на AirTAC осигуряват високо качество и безопасност на сгъстения въздух

01.11.2022 г.4 мин.

За промишлените пневматични системи оборудването за подготовка на въздуха (б.ред. често наричано „въздухоподготвителна група“) е основна и често подценявана необходимост. Чистият въздух с правилно налягане е предпоставка за надеждна работа на системата и за намаляване на разходите за поддръжка и времето на престой. „Сгъстеният въздух обикновено е влажен, със съдържание на твърди частици и с неподходящо налягане, което може да повреди оборудването надолу по веригата. Филтрите-регулатори (FRL) на компанията AirTAC се използват за кондициониране на сгъстения въздух до правилното качество и се състоят от три отделни блока, които извършват различни фази на подготовката: филтриране, регулиране и омасляване“, съобщиха за Инженер.bg от водещата търговска и инженерингова компания БИБУС България, която предлага изделията на AirTAC на пазара у нас.

Филтърът отстранява всякакви замърсители като прах, вода, пари или масло във въздуха, напускащ компресора. Правилното филтриране е от решаващо значение за максимално удължаване на дълготрайността на оборудването надолу по веригата. Тъй като филтрирането е първият етап от кондиционирането, филтърът обикновено се инсталира преди друго оборудване. Той работи, като първо създава центробежно движение на входящия въздух. Това отлага тежките замърсители в долната чаша. След това сгъстеният въздух преминава през филтърен елемент с подходящ размер, като ефективно филтрира замърсителите.

Регулаторът контролира налягането на сгъстения въздух в пневматичната система, който се подава към оборудването по веригата. Това устройство е особено необходимо за различни приложения, например въздушни пистолети, пневматични цилиндри и пневматични вентили. Желаното налягане за приложението се настройва с помощта на контролна ръкохватка, монтирана на регулатора. Тази ръкохватка регулира вътрешната мембрана и модула на игления вентил, за да осигури правилното изходно налягане.

„Омаслителят, наричан още лубрикатор, вкарва контролирани количества масло в потока сгъстен въздух. Смазването е необходимо за намаляване на триенето, генерирано в движещите се компоненти. Оборудването с пневматично задвижване като вентили и двигатели се нуждае от смазване, за да се увеличи продължителността на живота му“, поясниха от БИБУС България.

AirTAC предлага серията филтър-регулатор-омаслител GAC от типа FRL. Устройствата се отличават със следните характеристики:

  • По-прецизна и по-надеждна настройка на омасляването, тъй като капките масло приемат структура на уплътнение на хлабината;
  • Устройството за подаване на масло може да направи само един пълен оборот, а количеството подавано масло се разпределя линейно. Количеството подавано масло се изчислява според позицията на градуираната скала;
  • Възможно е добавяне на масло по време на работа, когато омаслителят е под налягане;
  • Специалната конструкция на дюзата създава отрицателно налягане на изхода на маслото и така потокът от маслена мъгла е минимален;
  • Устройството разполага с надеждни монтажни скоби за бърза и удобна инсталация;
  • Отличава се със сигурна и точна настройка на налягането;
  • Ефективно отстраняване на влага и твърди частици;
  • Предлагат се два типа на дрениране на влагата: ръчен + полуавтоматичен дренаж и автоматичен дренаж;
  • Предлагат се три материала на чашата: полимерен, метален и полиамиден;
  • Наличните размери са: 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1".

Източник на снимковия материал: БИБУС България, AirTAC

Тагове: AirTac, БИБУС България, компресорна техника, пневматика, пречистване, филтри

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

БИБУС България ООД
http://www.bibus.bg