H3 – прецизен шпиндел с висока стабилност – разработка на инженерите от РАИС

10.02.2021 г.5 мин.

Шпинделът H3, който произвежда водещата българска машиностроителна компания РАИС, постига 10 000 оборота в min-1 и е решен конструктивно с прецизна ремъчна предавка и с вградени прецизни хибридно керамични лагери за постигане на по-малко термично разширение и ниски вибрации. „За подобряване резултатите при дълбоко пробиване и разстъргване, охладителната система на шпиндела може да бъде допълнена с решение за охлаждане през инструмента, което води до по-добро качество на крайния продукт и спестява от времето за обработка. Поставянето на шпиндел с директно задвижване или „мотор-шпиндел” са опции за още по-добра ефективност“, коментираха за Инженер.bg от РАИС. Компанията предлага различни опции за машината, а какви са те, както и какви са нейните специфики ще разберете в следващите редове.

Механична конструкция 

Подавателните двигатели са директно куплирани към сачмено-винтовите двойки (СВД), които са с двойни гайки за по-добра стабилност и точност на машината. Конструкцията е с високо прецизни ролков направляващи от ролков тип по трите оси, които осигуряват дълъг живот с ниско триене, високи стабилност и скорост. Бързият ход е до 48 mm/min (X/Y/Z), а максималното работно подаване е 12 mm/min. Малката височина на масата намалява огъващия момент и осигурява висока точност на позициониране. Симетричната конструкция със стъпаловидни наклонени телескопични защити осигурява малки температурни разширения и висока точност на машината. 

Лесна инструментална смяна 

„Машината не е оборудвана със сложна конструкция за обръщане на гнездото на инструмента. Вместо това, специална конструкция на ръката позволява достигане до центъра на шпиндела и същевременно изключва възможността от появата на повреди. За въртене на магазина се използва серво двигател, който осигурява висока скорост, изключва грешките при позициониране и намалява времето за смяна. Магазинът е лесен за поддръжка и позволява смяна на повредено гнездо без сваляне на водещата верига“, поясниха инженерите на РАИС. 

Машината е с въртяща се маса 

Червячно колело с променлива дебелина на зъба осигурява дълъг живот и стабилна работа на оста В. Радиалните и аксиалните пренатегнати лагери са подходящи за тежки условия на рязане в хоризонтална и вертикална посока, а на червячната предавка са поставени лагери с голям диаметър. Предавката на масата е плавна – 0.001º, с едновременна интерполация с основните оси и дава възможност за производство на сложни 4-осни детайли.

Позиционираща конструкция на работната маса 

Патентованата конструкция на затягащото устройство чрез самозатягаща пружина осигурява освобождаване чрез пневмо-хидравлична система с малка консумация на въздух. „Ако налягането неочаквано се понижи, това няма да доведе до разхлабване на детайла. По време на смяна на палетите, преди затягането се впръсква въздушно-маслена смес по контактните повърхнини. След завършване на палетната смяна, се подава въздух за проверка на уплътнението на конусните повърхнини, върху които лежи палетата“, допълниха от РАИС. 

Ефективно стружкоотвеждане 

Два винтови стружкотранспортьора отвеждат стружките от работната зона към трети, лентов транспортьор. Патентованата конструкция на вградената вана за охлаждаща течност е с подобрено охлаждане и вграден филтър за изходящата течност. 

Бърза система за палетна смяна 

Системата за обръщане палетите на 180º позволява бърза и плавна смяна. Целият позициониращ механизъм за палетна смяна се основава на гърбично-ролкова система, а бързото и прецизно повдигане, завъртане на 180º и затягане се задвижват само от един двигател. 

Източник на снимковия материал: РАИС

Тагове: машини с ЦПУ /CNC/, машиностроене, металообработка, металорежещи инструменти, РАИС

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

РАИС ООД
http://www.rais-bg.com