ЛД: Генераторите за производство на кислород O-GEN на Omega Air вече са сертифицирани за медицински цели

27.01.2021 г.4 мин.

В пика на своето разпространение коронавирусната инфекция доведе до препълване на болниците, което рефлектира в недостатъчни запаси от кислород вследствие от повишената консумация за обдишване. Словенската компания Omega Air, съвместно с компания за медицинска техника, е разработила оборудване за спешно снабдяване с кислород, което болниците могат да използват за увеличаване на кислородния си капацитет. За тази цел развойните инженери са създали 3 мобилни блока, всеки с капацитет 44 m3/h.

„Нашият словенски партньор Omega Air достигна нов етап в своето развитие, като успешно внедри система за управление на качеството в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO13485: 2016 за производство на медицинско оборудване. Сертифицирането, което обхваща проектирането, производството, продажбите и обслужването, дава възможност на Omega Air да предложи широка гама от решения в областта на медицинските газове със силен акцент върху генераторите за кислород за медицински цели“, съобщиха за Инженер.bg от доказаната българска търговска и инженерингова фирма ЛД ООД, която предлага продуктовите решения на Omega Air на българския пазар.

Концентрацията на кислорода във въздуха е около 21%. При атмосферни условия той винаги е газ без мирис, цвят или вкус. Кислородът е силно реактивно вещество, което реагира с почти всички елементи, с изключение на инертните газове. Неговото приложение е добре известно в най-различни области, сред които медицина, фармация, аквакултури, в качеството му на суровина за генератори на озон, издухване на стъкло, намаляване на азотните окиси за горелки, кислородно извличане или заваряване и мн.др.

Кислородът може да се произвежда посредством извличането му от газообразен въздух чрез адсорбция (PSA) или фракционна дестилация на втечнен въздух с използване на криогенни методи. Чрез PSA технологията се произвежда кислород с различни степени на чистота. Обикновено чистотата при производство посредством PSA е от 90% до 95%. Колкото по-ниска е чистотата, толкова по-малка е производствената му цена.

„Когато кислородът се използва за медицински цели, неговата чистота трябва да бъде 95%. Методът за производство на кислород на място в болниците ги защитава от липса или забавяне на доставките. Друга положителна страна е намаляването на разходите. В настоящата ситуация глобалното търсене на кислород за медицински цели бързо нараства и се търсят решения, които да се справят с проблема“, коментираха от ЛД.

Кислородните генератори от серията O-GEN извличат наличния кислород от околния въздух чрез прилагане на технологията за адсорбция под налягане или PSA. По време на процеса компресираният пречистен околен въздух се отвежда до молекулярен филтърен блок, който позволява на кислорода да премине през него като газ, но адсорбира другите газове. Когато изпускателният вентил се затвори и налягането се изравни с околното налягане, филтърният блок освобождава адсорбираните газове в атмосферата. „Впоследствие филтърът се продухва с кислород, преди свежият сгъстен въздух да влезе за нов производствен цикъл. За да гарантира постоянен поток на продукта, O-GEN генераторите на кислород използват двойни филтърни модули, които алтернативно се превключват между адсорбцията и фазата на регенерация“, поясниха специалистите на ЛД.

Източник на снимковия материал: ЛД, Omega Air, freepik.com

Тагове: Omega Air, генератори, здравеопазване, ЛД, машиностроене

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЛД ООД
http://www.ld-gmbh.com/