Златна Панега Цимент следва водещите световни стандарти при внедряването на стратегията си за безопасност и здраве при работа

02.04.2024 г.5 мин.

Присъединете се към екипа на Златна Панега Цимент и бъдете част от иновативна компания, която се грижи за професионалното развитие на своите служители.

Безопасността и здравето при работа винаги се били сред основните фактори, които превръщат дадена компания във водещ работодател на пазара на труда. В тази област, специализираното в производството на цимент и бетонови смеси дружество Златна Панега Цимент може да бъде вдъхновяващ пример за индустрията, тъй като се ангажира със законовите изисквания, но и се стреми към по-високи стандарти в грижата към своите работници и сътрудници. Под ръководството на глобалната група TITAN, компанията изгражда култура на безопасност и здраве, която е интегрирана във всеки аспект от нейната дейност. Повече за успешните си практики в тази сфера специалистите от Златна Панега Цимент споделиха пред Инженер.bg.

„С оглед изпълнението на своите амбициозни цели, Златна Панега Цимент е компания, която има мисията да съхрани физическото и психическото благополучие на своите работници. Работната среда без инциденти е в основата на успеха ни, като дружеството усърдно следва постоянното подобряване на условията на труд и гарантирането на безопасността на всички работещи”, коментираха от компанията.

„Интегрираният подход към трудовата безопасност и здравето е ключов фактор за успеха ни. Този подход обхваща визия, стратегия, културно усъвършенстване, прозрачно ръководство, управление на работата и отчетност, планиране на ресурсите, обучение, развитие на персонала, вътрешна и външна комуникация, придобивки, капиталови инвестиции и непрестанно усъвършенстване. Това е не просто система, а култура, която прониква във всеки аспект на организацията ни“, обясниха специалистите.

През 2009 г. Златна Панега Цимент въвежда Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и безопасността и здравето при работа, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. По този начин се налага изпълнението на добри практики и се създава среда, в която работата се извършва безопасно и ефективно.

Визията на компанията за иновации в областта на безопасността и здравето при работа се основава на редица стратегии и програми. Те включват обучение на служителите, програми за повишаване на осведомеността за безопасността, процедури за избор на служители, които са физически способни да изпълняват задълженията си безопасно, и системи за правилно записване, класификация, разследване и докладване на инциденти и злополуки.

Иновациите на Златна Панега Цимент обаче не се ограничават само до вътрешните процеси в компанията. Програмите на дружеството се разпространяват и към външните организации, които работят в рамките на неговите обекти. Това дава сигурността, че и партньорите на Златна Панега Цимент спазват високите стандарти за безопасност и здраве при работа, с което се гарантира общо благополучие и безопасност за всички.

„Златна Панега Цимент насърчава и постоянната комуникация между служителите от различните йерархични нива. Така стимулираме активното участие на всеки служител в подобряването на условията на труд“, споделиха от компанията.

Също така е важно да се отбележи, че Златна Панега Цимент е компания, удостоена с редица награди и признания за своите усилия в областта на безопасността и здравето при работа. Сред тях са Първа награда в конкурса „Национални годишни награди по здраве и безопасност“, а също и наградата „Прометея“ на КНСБ за хуманизация на работната среда и опазване на здравето на служителите.

Ако се интересувате от възможностите за професионална реализация и/или стаж в екипа на Златна Панега Цимент, не пропускайте да следите актуалните работни позиции в нейния микросайт в Борса.bg.

Наред с ангажимента си към безопасността и здравето при работа, Златна Панега Цимент предлага и обширни възможности за професионално развитие и кариерно израстване на екипа си. „Като лидер в индустрията, ние инвестираме в обучение и развитие на персонала, предоставяйки на нашите служители възможност да разширят своите умения и компетентности. Отделът по човешки ресурси редовно организира семинари, обучения и курсове, насочени към различни аспекти на професионалното и личностното развитие. Това прави компанията ни желан работодател за специалисти, които търсят стабилност и развитие в българската индустрия“, допълниха още от компанията.

Източник на снимковия материал: Златна Панега Цимент, canva.com

Тагове: HR, безопасност, здравеопазване, Златна Панега Цимент, кариера, производство, циментова промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Златна Панега Цимент АД
www.titan.bg