Бандени: VLT® Automation Drive FC 302 – задвижваща технология с вградена функционалност следяща състоянието на мотора

03.12.2020 г.4 мин.

Българската търговска фирма Бандени е специализирана в доставката, обслужването, гаранционния и извънгаранционния сервиз на продуктите от направление „Електрозадвижвания, честотни преобразуватели и софт стартерите VLT“ на Danfoss. Днес, заедно със специалистите от компанията, ще Ви разкажем повече за VLT® Automation Drive FC 302 – задвижваща технология с вградена предвиждаща и следяща състоянието на мотора функционалност. „Това решение на Danfoss позволява да използвате честотния преобразувател като интелигентен сензор за наблюдение на състоянието на Вашия двигател и приложение за откриване на ранни проблеми и намиране на решения, преди те да окажат влияние върху процеса“, коментираха пред Инженер.bg от компанията.

Поддръжка въз основа на състоянието

VLT® Automation Drive FC 302 разполага с функции като мониторинг състоянието на статорната намотка на двигателя, мониторинг на механичните вибрации и наблюдение върху обхвата на товара. „Можете да зададете различни прагове и автоматично или ръчно да определите базовата линия за мониторинг с различни методи и съгласно съответните стандарти и насоки“, допълниха от Бандени. 

Мониторинг на статорните намотки на двигателя 

Неизправностите в намотките на двигателя не възникват внезапно – те се развиват с времето. Започват с малки къси съединения при въртене, които водят до допълнително нагряване. След това щетите се разпространяват до ниво, при което се активира защитата от нежелателно спиране на процеса. „Уникалната функция за наблюдение състоянието на намотките на Danfoss Drives ви дава възможност да откривате неизправности по изолацията на мотора на ранен етап и да планирате тяхното отстраняване по време на планов ремонт. По този начин може да се избегне нежелан и потенциално скъп престой на системата, причинен от изгорял мотор“, коментираха експертите от Бандени.

Повече информация за функциите и възможностите на задвижващата технология VLT® Automation Drive FC 302 можете да откриете ТУК. 

Механично-вибрационен мониторинг 

Мониторингът на вибрациите се извършва като се използват стандартизирани методи и прагови нива, дадени в стандарти като ISO13373 за наблюдение на състоянието и диагностика на машини или ISO10816/20816 за измерване и класификация на механичните вибрации. Предимство от извършването на този вид мониторинг в задвижването е възможността да се съпоставят данните с реалните работни условия, като например стационарно движение/ускорение, товар или скорост. 

Мониторинг на обхвата на товара 

„Чрез сравняване на действителната крива на натоварване с първоначалните стойности, определени по време на пускането в експлоатация, VLT® Automation Drive ви позволява да откривате неочаквани работни условия. Когато дадена част се износи, кривата на натоварване се променя в сравнение с първоначалната базова линия и се задейства предупреждение за поддръжка, което ви позволява бързо и ефективно да отстраните проблема. Това също може да ви помогне да спестите енергия, като поддържате оборудването работещо в оптимални условия“, обясниха в заключение от Бандени.

Източник на снимковия материал: Бандени

 

Тагове: Danfoss, Бандени, електромотори, задвижвания, мониторинг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бандени ООД
http://www.bandeni.net/