Д-р Самуил Бенатов: „Много и сериозни като последствия са начините, чрез които Вашата търговска марка работи срещу нарушители“

03.09.2020 г.7 мин.

Ако сте прочели предишните коментарни статии на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“, сте разбрали, че регистрацията на търговска марка e една от най-важните стъпки от налагането на Вашия бранд на пазара. Наскоро разгледахме особеностите на българските и европейските марки, както и механизмите за защита на марка в чужбина. Но, в крайна сметка, какъв е ефектът от регистрацията в реалния свят и как можете да отстоите своите законови права? Отговор на тези въпроси за Инженер.bg даде д-р Самуил Бенатов.

Като патентен представител с дългогодишен опит и съсобственик на Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори, д-р Бенатов систематизира девет начина, чрез които Вашата търговска марка работи срещу нарушители.

Нека видим:

  1. Превантивен ефект:

Всички заявени и регистрирани марки се публикуват в съответните официалните регистри (национален, европейски и международен) на търговските марки. Всеки, който види Вашата регистрация, ще е наясно, че марката Ви се ползва с правна закрила и че при нарушение го грозят последици, включително изброените по-долу.

  1. Повече сила в извънсъдебното решаване на спорове:

„В много случаи, дори изпращането на писмо, предупреждаващо, че може да бъде предявено съдебно дело, или да бъдат предприети други мерки, може да накара един нарушител да прекрати неправомерните си действия“, посочи д-р Бенатов.

„Д-р Емил Бенатов и Партньори“ е едно от водещите бюра по интелектуална собственост в България и има дългогодишен опит в сферата на търговските марки, както и във всички други аспекти на интелектуалната собственост. Свържете се с патентното бюро чрез имейл office.sofia@benatov.biz или телефони 02/973 36 10, 02/971 27 99 и кажете, че сте читател на Инженер.bg, за да получите 10% отстъпка.

  1. Митнически контрол срещу ментета:

Може да уведомите българските и европейските митнически органи за Вашата регистрация, след което те автоматично ще следят и ще спират стоки имитации и фалшификати на границата. Тези стоки могат да бъдат унищожени.

  1. Предотвратяване на регистрация на нарушаваща марка:

В случай, че има подадена заявка за регистрация на марка, която потенциално би нарушила Вашата, можете да подадете опозиция в Патентното ведомство. Ако искането Ви бъде уважено, марката няма да се регистрира.

„Можете да се възползвате и от услугата „мониторинг“, която следи за нови проблемни заявки и Ви дава възможност да подадете опозиция в необходимите срокове“, допълни експертът.

  1. Заличаване на нарушаваща марка:

Ако марката на нарушителя е регистрирана, можете да подадете искане за нейното заличаване – ако Патентното ведомство уважи искането Ви, марката се премахва от регистъра все едно, че никога не е била регистрирана.

  1. Гражданско дело срещу нарушителя:

Можете да предявите иск за нарушение. Ако спечелите, съдът може да нареди нарушението да бъде преустановено и да Ви бъде изплатено обезщетение за претърпени вреди и разходи. В това число влизат и приходите, получени от нарушителя вследствие на нарушението.

„Воденето на съдебни дела може да е дълго и скъпо начинание, но също така е и начинът, по който можете да възвърнете и най-много от претърпените вреди“, коментира д-р Бенатов.

  1. Административни наказания срещу нарушителя:

„При подаден сигнал или самосезиране на компетентните органи, властите могат да проведат проверки в търговски обекти, в които има съмнение за извършване на нарушения. При открити нарушения, стоката се изземва в полза на държавата и унищожава, а нарушителят може да бъде глобен. Това е особено добър вариант, ако не искате да отделяте средства за съдебни спорове, тъй като компетентните органи извършват действията сами и за своя сметка“, поясни д-р Самуил Бенатов.

  1. Производство пред Комисията за Защита на конкуренцията (КЗК):

При подаден сигнал срещу нарушител, КЗК може да образува производство за нелоялна конкуренция, в хода на което Вашата регистрирана търговска марка ще Ви даде предимство.

„При установено нарушение, КЗК има право да заповяда да се преустанови нарушението и да налага санкции в големи размери (до 10% от оборота на нарушителя, но в повечето случаи процентът е по-нисък). Тези санкции са в полза на държавата, тоест няма да Ви възвърнат загубите, но могат да бъдат много ефективна мярка срещу нарушителя“, уточни още д-р Бенатов.

  1. Наказателна отговорност на нарушителя:

Нарушението на търговска марка може да бъде и престъпление по наказателния кодекс, като за първо нарушение са предвидени до 5 години затвор, а за повторно, между 5 и 8 години.

Такива наказателни дела са сравнително редки и дали ще се направи разследване и наказателно производство зависи от полицията и прокуратурата. Все пак, този вариант не може да се изключи. Отново, тук действат държавните органи сами и за своя сметка.

„Това е само общ поглед върху различните възможности, от които притежателят на регистрирана търговска марка би могъл да се възползва. Всеки казус има своите индивидуални обстоятелства и подлежи на отделен анализ. Ето защо, най-доброто решение е да се консултирате със специалист, който да Ви помогне да изготвите най-подходящата за Вас стратегия“, обобщи в заключение д-р Бенатов.

Източник на снимковия материал: Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Патентно бюро „Д-р Емил Бенатов и партньори“
https://benatov.biz/