Петрана Зайкова, управител на Тех Индустри: Предлагаме решения, които помагат на клиентите ни да бъдат част от кръговата икономика

14.03.2023 г.8 мин.

Защо е нужно да търсим път към кръгова икономика? Как може оборудването, използваните в него химикали и методите за почистване да допринесат за намаляване на отпадъците и за ограничаване на вредните влияния върху околната среда и колко финансово достъпен е целият цикъл на технологията? Отговор на тези и още много специфични въпроси, свързани с понятието „кръгова икономика“, коментираме с г-жа Петрана Зайкова, управител на българската компания Тех Индустри България, в специално интервю за Инженер.bg.

Г-жо Зайкова, напоследък понятието „кръгова икономика“ активно навлезе в индустрията. Как според Вас кръговият модел носи икономическа и екологична стойност в производствените сектори?

През последните години наблюдаваме непрекъснато нарастване на цената на материалите, енергията и труда. В тези условия традиционният линеен модел „произвеждам-използвам-изхвърлям“ вече не работи. Той разчита на изобилието от суровини и на ниската стойност на работната ръка, затова едва ли някой се съмнява, че преминаването към кръгов модел ще има икономически ползи. Освен това ще бъдем свидетели и на цялостно намаляване на отпадъците и въглеродния отпечатък. В модерния свят бъдещето принадлежи на бизнесите, които виждат ползи в рециклирането, използват суровина от отпадъци на други индустрии и се стремят да удължат живота на своите машини и технологии.

Какво предвиждат най-новите планове на Европейския съюз за въвеждане на кръгови модели и преминаване към въглеродно-неутрална икономика?

Т.нар. „Зелена сделка“ е свързана с много амбициозна политика на Европейския съюз, която има за цел до 2050 г. Европа да стане първият климатично неутрален континент. В момента влизат в сила серия от регулации, които по един или друг начин ще принудят всяка компания да адаптира бизнес моделите си към новите стандарти за екологично въздействие. Тези производства, които не успеят да се адаптират към тази реалност, ще търпят глоби и затруднения при банково финансиране за своите проекти или набиране на капитал през фондовите борси. Компаниите в България също следва да ускорят своите проекти и инвестиции в по-безопасни и въглеродно неутрални технологии. В условията на общата икономическа несигурност тези действия не са на дневен ред, но моментът е подходящ да се мисли в тази посока.

Тех Индустри България е един от доставчиците на индустриални продукти, системно извозващ и регенериращ опасните отпадъци от разтворители, които предлага на пазара. Вие реално прилагате кръговия модел от доста години. Как помагате на Вашите клиенти да са част от кръговата икономика?

Екипът ни е тясно специализиран в индустриалното почистване и третиране на детайли и повърхности, основно в областта на металообработването. Наши клиенти са производствата в сектори като машиностроене, автомобилостроене, пластмасова и хранително-вкусова индустрия. Естествено всички процеси по почистване и третиране са свързани с индустриални химикали и ако тяхното използване не е в затворени линии, машини и съоръжения, тези химикали ще повлияят изключително негативно околната среда и работните места.

Щастливи сме, че можем да предложим на клиентите ни цялостно решение – както машини и линии за почистване на части и детайли, които работят в затворен кръг, така и ефективни химикали, които се извозват и регенерират безопасно. По този начин Тех Индустри България помага на клиентите си да бъдат част от кръговия модел и да управляват своя опасен отпадък по сигурен и законосъобразен начин.

Очаква се Министерство на иновациите и растежа да обяви старта на процедура по Плана за възстановяване „Кръгова икономика“. Допустими ли ще бъдат разходите за оборудване, което Вие произвеждате и предлагате. По какъв начин то ще съответства на целите на процедурата?

Допустими дълготрайни материални активи по тази процедура са всички наши машини за измиване на детайли, ултразвукови вани и почистващи уреди. Много от нашите клиенти вече са планирали закупуване на машини по тази мярка.

Във връзка с този въпрос ще Ви разкажа случай от моята практика. Наш клиент, който произвежда прецизни механично обработени ротационни детайли, вече няколко години не успява да направи инвестиция в почистваща линия. Всичките му детайли са омаслени след обработка, но поради липсата на подходяща миеща машина се налага работниците да ги обезмасляват на ръка с недопустими химикали като екстрационен бензин например. Стружките се издухват с въздух – отново на ръка, детайл по детайл, а по-специфичните детайли се топят в морално остарели горещи вани. Процесът е неприятен, трудоемък, скъп и изцяло ръчен, с което рекламациите от непочистени детайли са се увеличили значително. През последните години при всички други мерки за финансиране, клиентът предпочиташе да закупува обработващи центрове вместо ефективна почистваща машина, докато чистенето не се превърна в слабото място на неговото производство. Вече е почти невъзможно да се намерят работници, които биха работили ръчно с опасни химикали, а съществуващите вани не позволяват автоматизация. Съответно клиентът вече не желае да отлага покупката на автоматизирана машина за обезмасляване и ще се възползва от мярката.

Нашите машини регенерират почистващия разтвор чрез дестилация вътре в машината, като по този начин детайлите биват обезмаслявани с един и същи химикал месеци наред в затворен кръг.

Разкажете как машините за почистване на детайли, предлагани от Тех Индустри България, допринасят за намаляване на потреблението на енергия и ресурси?

Когато става дума за машини за измиване и обезмасляване на серийни детайли, обикновено клиентите си представят процес, за който е необходима много вода и висока консумация на енергия за подгряването ѝ до определена температура. Когато обаче ние предлагаме решение на клиента, се водим именно от идеята да му спестим водния процес и да предложим технология за обезмасляване с разтворители, където това е възможно. Разтворителите – модифицирани алкохоли и нехалогенирани въглеводороди – са изключително ефективно почистващо средство, което отстранява масла, смазки и стружки по време на производствените процеси. Те се регенерират и имат много по-дълъг живот от водноразтворимите препарати, като премахват маслата без риск от петна и корозия по детайлите.

Един от моделите миещи машини е EcoCCompact, чиято инсталация предлага висококачествено почистване при много кратки цикли на работа, съчетано с максимална възможност за автоматизация. Производителността му позволява непрекъснат режим на работа на три смени, с капацитет за почистване и изсушаване на големи серии прецизни детайли. От същата серия се предлага и мини машина Minio 85C за много дребни детайли, както и високопроизводителна инсталация за обезмасляване на едри детайли EcoCcore.

Внедряването на тези машини в производството гарантира перфектни детайли, като същевременно намалява отпадъците и средствата за пречистване на отпадъчните води от процеса. 

Редакцията на Инженер.bg благодари на г-жа Петрана Зайкова!

Източник на снимковия материал: Тех Индустри България, canva.com

Тагове: Тех Индустри България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Тех Индустри България ЕООД
www.techindustrybg.com