Костадинка Киттнер: Стремим се да разкрием пълния потенциал на нашите служители чрез множество обучения и персонален коучинг

21.12.2023 г.6 мин.

Дългоочакваната втора част на интервюто ни с г-жа Костадинка Киттнер (вижте първата ТУК), основател и управител на водещата немска машиностроителна компания Киттнер Анлаген-унд Машиненбау, разкрива подробности за стратегията и ценностите на дружеството, които формират основата на успешното му функциониране в динамичния бизнес свят. В следващите редове ще Ви запознаем с философията на фирмата, фокусирана върху мотивацията на екипа, развитието на младите таланти и ключовите качества, които се търсят у новите членове на екипа. Вижте кои са те!

Г-жо Киттнер, разкажете ни как мотивирате и насърчавате Вашия екип?

Удовлетворимостта на клиентите е на първо място! Непосредствената връзка между доволни клиенти и доволни колеги трябва да е прозрачна и ясна за всички. Постиженията на всеки отдел във фирмата се замерват месечно с определени измерими индикатори. Когато на всеки му е ясно какво трябва да постигне, има обратна връзка от прекия ръководител, може да сподели своето мнение и идея – то тогава става съпричастен с целите на фирмата, комбинира ги със своите цели, знае къде трябва да се развие и какво да научи, знае от какво зависи възнаграждението му.

Също така, прозрачността на високо ниво дава спокойствие и увереност на всеки служител да прецени и планира собственото си развитие. Близката връзка с клиентите е много важна и когато всеки служител знае за кой клиент е дадената машина, това задължава! Клиентите ни са от различни браншнове и са разпръснати по целия свят – от хранително-вкусовата промишленост, през автомобилостроенето до филмовата индустрия, както и от САЩ до Япония.

А какъв е Вашият подход към развитието на млади таланти?

Всеки млад талант е като нешлифован диамант. Важното е да бъде оценен от прекия си ръководител и да се включи в програма за развитие на способностите. При нас се инвестира много във вътрешни и външни обучения, включително и в персонален коучинг. Това е лукс, който могат да си позволят само много по-големи от нас фирми. Аз обаче съм убедена, че точно такава грижа за младите таланти ще ги накара да покажат истинския си потенциал. При по-младите често съществуват неувереност и страх от грешки, което е важно да се обсъди с професионалист, тъй като можеш да разгърнеш пълния си потенциал едва когато този страх липсва.

Какви качества търсите в потенциалните кандидати за работа във Вашата компания?

Познания в сферата за която кандидатства, разбира се, а освен това ангажираност и желание за работа и развитие! Всичко друго може да се научи при нас.

Какви са очакванията Ви към членовете на Вашия екип?

Всичко, което споделих по-горе, е напълно релевантно и за този въпрос. Може да добавя само самостоятелност и отговорност в работата. Всеки отговаря за предадената от него работа, проект, изделие. Отворената комуникация с колегите също е ключова за успеха на цялото начинание.

Днес пазарът на труда е изключително динамичен. По какъв начин задържате талантите във Вашата организация?

Винаги сме се стремили да бъдем в крак с времето. Последните години са много показателни за бързото развитие и промените, от една страна на глобално ниво, а от друга, заради новото поколение, което ни провокира да търсим нови и различни подходи. Смятам, че бързо се синхронизираме и се стремим да отговаряме на изискванията на младите хора, но разбира се, очакваме и от тях да дадат всичко от себе си, да бъдат лоялни и отговорни, да покажат ангажираност.

В Киттнер Анлаген-унд Машиненбау се стремим да бъдем постоянно гъвкави и да се напасваме към бързо променящите се условия в страната и света. Въведохме гъвкаво работно време за администрацията, а след пандемията установихме и хоумофис като постоянен начин на работа за позиции, които позволяват работата от разстояние. Като фирма, позиционирана извън Пловдив, смятам, че това е едно от предимствата ни за задържането на персонала и за привличането на нови служители.

Както вече споменах, сред важните неща за нашата компания е да развиваме постоянно персонала ни. Всички нови позиции се обявяват първо вътрешно. Имаме прекрасни примери за служители, започнали при нас на едно ниво в определен отдел, преминали обучения и квалификации и достигнали до по-високи нива в други отдели.

Делегирането на отговорности и права за вземане на самостоятелни решения, както и възможността да дадат всичко от себе си посредством личния принос са другите стълбове, с които смятаме, че развиваме у нашите служители усещането, че са част от компанията, част от това, което създаваме заедно. Убедени сме, че заедно можем да постигнем целите ни и да вървим напред.

Разберете кои са активните постоянни и стажантски позиции в Киттнер Анлаген- унд Машиненбау, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите планове за развитие на компанията като следите микросайта ѝ в Борса.bg!

Източник на снимковия материал: Киттнер Анлаген-унд Машиненбау

Тагове: HR, Kittner, кариера, Киттнер Анлаген унд Машиненбау, машиностроене, производство

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Киттнер Анлаген-унд Машиненбау ЕООД
www.kittnerbg.com