Тех Индустри България: Почистващите инсталации EcoCduty – ефективно решение за обезмасляване на големи партиди от детайли

26.03.2021 г.7 мин.

В цеховете за термична обработка непрекъснато постъпва голям брой детайли, които трябва да бъдат почиствани както преди нагряване, така и след охлаждане в масло. При щанцоване и формоване на детайлите, които пресите произвеждат на интервали от по няколко секунди, процесът на почистване не следва да забавя производството. В автомобилната индустрия компонентите по окачването и други елементи от алуминий и стомана е важно да бъдат с изключително чисти повърхности, тъй като ще бъдат подложени на лазерно заваряване. Към направляващите решетки от тип „пчелна пита“, формованите компоненти и тръбопроводите в самолетостроенето са наложени високи изисквания към оборудването поради размерите и специфичните критерии за постигнати резултати от почистването.

Въпреки че детайлите са различни, изискванията към системата за почистване са еднакви. Тя трябва да осигурява голям капацитет, надеждност на процеса, ниски разходи, енергийна ефективност и кратки работни цикли. Освен тези свойства, важни са също високата експлоатационна готовност, лесната поддръжка, минималното въздействие върху околната среда, рентабилността на инвестиционните разходи и кратките срокове за доставка. „Почистващите инсталации EcoCduty на Ecoclean са проектирани с фокус точно върху тези критерии, като използват технология за почистване с въглеводороди или модифицирани алкохоли при пълен вакуум. Камерата на инсталацията има полезен обем от 1250х840х970 mm и може да побере детайли с тегло до 1 t, осигурявайки високо качество на почистване и надеждност на процеса при много кратки работни цикли с до 6 зареждания за един час“, съобщиха за Инженер.bg от Тех Индустри България, официален представител на Ecoclean за българския пазар.

Благодарение на модулната си конструкция, инсталацията може гъвкаво да се адаптира към специфичните изисквания на клиента. Стандартното изпълнение е с технология на обезмасляване чрез пара, като опционално е възможно да бъде доставяна с един или два резервоара от неръждаема стомана за потапяне (например за двустепенно почистване чрез обезмасляване с пара и измиване под високо налягане, както и тристепенно с парно обезмасляване, измиване под високо налягане и консервиране). „Вакуумното изсушаване е стандартна опция и в трите случая. Съдържащите хлор охлаждащи течности, използвани при металообработката също могат да бъдат ефективно отстранявани с помощта на подходящо стабилизирани разтворители след тестване за съвместимост на маслата. Освен това, инсталацията е напълно подходяща без ограничения за почистване на масла, съдържащи сяра“, допълниха от водещата българска търговска и инженерингова фирма.

Високо качество на почистване при намалени разходи

За осигуряване на високо качество при почистването, EcoCduty е снабдена с нова функция за предварително обезмасляване чрез пара. „Тази иновативна технология насочва разтворителя на маслена основа директно в дестилационната верига, като по този начин минимизира насищането на разтворителя с масло и намалява маслените отлагания в резервоара, гарантирайки отлично почистване. Това се осъществява чрез мощна дестилационна система, способна да обработва до 400 или дори 500 l/h, в зависимост от използвания разтворител. Маслото, събрано чрез дестилация, се отстранява автоматично посредством стандартна дренажна система, която има капацитет от 4 l/h. Потребителите, които регистрират високо количество на отделяното масло, могат да добавят второ отвеждащо устройство, като по този начин ще удвоят капацитета на дестилационната система до 8 l/h“, поясниха от ТехИндустри България. За да се отстранят твърдите замърсители от разтворителя, дестилационната система се предшества от филтърни блокове, които могат да бъдат с филтърни торби или филтърни касети. Такава система допълнително допринася за добрия резултат от почистването и удължава експлоатационния живот на разтворителя.

При изпълненията на EcoCduty с резервоар за потапяне, бързото напълване и източване на работната камера и резервоара се осигурява от мощни помпи с честотно регулиране. Технологията намалява времето на престой и ускорява процесите на почистване, като по този начин органичава и разходите. В резултат на това, дори изключително строги изисквания за техническа чистота е възможно да бъдат надеждно изпълнени.

Надеждна и икономична работа плюс лесна поддръжка

При проектирането на EcoCduty, компанията Ecoclean е поставила голям акцент върху ниските експлоатационни разходи и високата експлоатационна готовност. За това свидетелства 7" цветен дисплей с ясно разбираеми пиктограми, който осигурява лесна, безопасна и бърза работа на системата. Резервоарите за потапяне от неръждаема стомана имат гладка повърхност и се предлагат без вътрешни подгряващи компоненти. Такава конструкция предотвратява оформянето на джобове, в които могат да се задържат стружки или други замърсявания, които да доведат до повторно замърсяване на детайлите. Потребителите, които не разполагат с генератор на пара, е възможно да поръчат външно устройство, генериращо пара, за дестилационната зона. Резервоарите за потапяне се подгряват изключително чрез излишната топлина от дестилационната система, т.е. не е необходима допълнителна енергия, за да функционират.

Що се отнася до зареждането на детайлите, EcoCduty отново се адаптира гъвкаво към нуждите на клиентите. В зависимост от конфигурацията на оборудването, системата може да бъде заредена ръчно с помощта на палетна количка или мотокар. Освен това, се поддържат и персонализирани решения за зареждане, вариращи от полуавтоматични системи с една станция до напълно автоматични системи с множество станции. Големите контролни люкове за поддръжка предлагат допълнително предимство, тъй като осигуряват лесен и бърз достъп до всички компоненти, нуждаещи се от техническо обслужване. „По този начин прекъсванията в работата на системата, когато се налага поддръжка, се свеждат до минимум. За да се предпази инсталацията от натрупване на замърсявания и прегряване при тежки производствени условия, се предлага изпълнение с таванни панели с вътрешна вентилация, които са проектирани да отговарят на атрактивния дизайн на машината“, допълниха още българските специалисти.

Източник на снимковия материал: Тех Индустри България, Ecoclean

Тагове: Ecoclean, машиностроене, пречистване, Тех Индустри България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Тех Индустри България ЕООД
www.techindustrybg.com