Солид Фил акцентира върху Material Jetting — технология за 3D печат с ултравиолетова светлина

20.04.2021 г.3 мин.

Солид Фил е сред пионерите на българския пазар в областта на 3D принтирането. Услугите, изпълнявани от доказаната българска компания, покриват всички основни и нишови технологии за 3D принтиране. Екипът ѝ реализира проекти чрез най-съвременните и високотехнологични методи. „Предлагаме услуги и иновативни решения, които намират широко приложение в много области. Сред тях е и технологията Material Jetting, която използва ултравиолетова светлина, за да обработва фотополимерен материал“, коментираха за Инженер.bg от Солид Фил.

Material Jetting е относително слабо разпространена технология за 3D печат, която позволява изработката на комплексни и висококачествени елементи с много фини части. При нея материалът не е разпределен на слоеве, както е при други технологии, а се впръсква под формата на малки капчици. 

„Друго голямо предимство на технологията е това, че с нея могат да се изработват продукти, съчетаващи няколко изходни материала с по-разнообразни свойства  например подобни на гума с твърди полимери. Описаните предимства правят технологията Material Jetting подходяща предимно за разнообразни прототипи и модели с ограничен във времето живот“, обясниха от Солидфил.

3D принтирането не е новост за индустриалното производство. От десетилетия то намира широко приложение в индустрията, превръщайки се във важна част от производството и давайки редица предимства. Сред тях са кратки срокове за изпълнение, конкурентна цена и съкращаване на времето на производствения процес.

„Независимо от специфичния метод на 3D принтиране, технологията Material Jetting дава възможността да се работи с качествени материали, имащи разнообразни свойства, и позволява на много производства, които я използват, да повишат конкурентоспособността си”, поясниха в заключение от Солид Фил.

Източник на снимковия материал: Солид Фил

Тагове: 3D принтиране, 3D технологии, Солид Фил

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Солид Фил ООД
http://solidfill.com/