Асистиращи роботи с технология на NSK са в помощ на медицинския персонал на първа линия в здравеопазването

22.11.2022 г.4 мин.

NSK е компания, която работи усърдно в посока подпомагане на обществото. Наскоро японският производител разработи нова технология за асистиращи роботи, в това число роботизирани устройства за транспортиране на пациенти в лечебните заведения. През октомври 2021 г. компанията се присъедини към инициатива на японското правителство за внедряване на роботизирана технология в болници за оказване на помощ срещу разпространението на COVID-19. Сега усилията на NSK са насочени към по-нататъшно развитие на роботизираните технологии посредством диалог с медицинския персонал, работещ на първа линия.

Прототип на моторизирания асистиращ робот на NSK, инсталиран в основата на носилка

„Към момента в цял свят се разработват нови роботи, които да помагат на хората и да решават социални проблеми. Като част от тези усилия NSK си е поставила за цел да създаде роботи за използване в местата, където се движат много хора, включително медицинските заведения и болниците. Плавното движение и технологиите с ниско ниво на шум на компанията са идеално решение за роботизирани приложения в тази област“, коментираха от NSK България.

В началото NSK се ориентирала към създаване на автономен мобилен робот. Но след като нейните специалисти наблюдавали вътрешното функциониране в действаща болница с нейните тесни коридори и много преминаващи хора, те стигнали до извода, че за ефикасното използване на работното пространство по-полезен би бил моторизиран асистиращ робот, който би могъл да помогне на човешкия персонал при транспортирането на пациенти.

Участници в демонстрационния проект на технологията в голяма болница в Япония

NSK била сигурна, че предложеният от нея робот може да намали физическото натоварване на медицинския персонал и да спомогне за реформирането начина на работа в сектора на здравеопазването. Въз основа на този подход компанията създава роботизиран прототип, който помага на персонала в болниците да премества тежки предмети като носилки и колички. В момента NSK демонстрира възможностите на своя моторизиран асистиращ робот в голяма японска болница като част от инициативата на японското правителство.  Крайната цел е евентуалното внедряване на робота за ежедневна употреба в сектора на здравеопазването.

NSK се фокусира върху основните потребителски проблеми при разработването на асистиращия робот, използвайки тестване за пригодност чрез кратки цикли. Например, вместо три години разработка на робота по пълната процедура, всеки три месеца NSK търси обратна връзка от клиентите, внедрявайки постепенно подобренията в процеса на разработката.

Роботът, създаден от NSK, използва задвижване, което улеснява плавното стартиране и ускоряване, както и намаляване на скоростта и взимане на остри завои. Крайната цел на компанията е да създаде използваем робот, който отговаря на изискванията на потребителите, прилагайки своето ноу-хау, за да помогне на хората, работещи на първа линия в здравеопазването. Иновативните проекти от този тип отразяват стремежа на компанията към по-добро удовлетворяване на нуждите на обществото, като същевременно създават възможности за нов бизнес растеж.

Източник на снимковия материалNSK, freepik.com

Тагове: NSK, медицинска техника, роботи, роботизация, роботизирани системи

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

NSK България
www.nskeurope.bg