Индустриални роботи: Коботите могат да осигурят денонощна дезинфекция в обществени зони, без да се нуждаят от почивка

28.04.2021 г.4 мин.

Според статистическо проучване на пазара на колаборативни роботи, в което за база е взета 2019 г., а периодът 2020 – 2027 г. е времевата рамка, за която се прогнозира пазарният дял на този сегмент, отрасълът ще отбележи бързо развитие през следващите няколко години. Очаква се тази тенденция да даде сериозен тласък в развитието на малките и средни предприятия. Ефектът от пандемията от COVID-19 ускори растежа на пазара на колаборативни роботи, като откри много нови възможности пред производителите на коботи за заемане на различни пазарни ниши.

„На първо място, колаборативните роботи на практика предлагат интелигентно решение за борба с епидемични заболявания. Продължаващата пандемия показа колко е важно да се дезинфекцират зоните с голямо струпване на хора с цел предотвратяване разпространението на вирусни инфекции, а също и високата степен на риск за хората, които извършват дезинфекцията. Именно тук идват на помощ колаборативните роботи, които осигуряват денонощна дезинфекция в обществени зони като болници, училища и търговски центрове, без да се нуждаят от почивка“, коментираха за Инженер.bg от водещата инженерингова, производствена и търговска фирма Индустриални роботи, официален представител на коботите Elfin на Han`s Robot за България.

„Колаборативните роботи Elfin например могат да извършват ултравиолетова дезинфекция, което прави възможно персоналът да се концентрира върху по-важни дейности, като грижа и лечение на заразени пациенти“, допълниха от Индустриални роботи.

„Фабриките, и в частност закритите пространства, които са влажни и студенти, представляват прфектната среда за развитие и разпространение на коронавируса.“ ВВС

COVID-19 постави огромни предизвикателства пред живота, семействата и обществото, но от друга страна, той накара също така хората да се информират по-добре относно използването на колаборативни роботи. „Преди пандемията колаборативните роботи се възприемаха основно като алтернатива на високата цена на ръчния труд, но днес те заместват човешкия персонал, тъй като епидемичните заболявания се разпространяват бързо сред струпани на едно място хора. Бяхме свидетели на затваряне на предприятия, прекъсване на технологични линии в хранително-вкусовата промишленост и много други производства. Това е предизвикателство, което отвори широко вратата пред роботизацията“, коментираха от Индустриални роботи.

Колаборативните роботи Elfin са проектирани да извършват повтарящи се и рискови задачи, в които да заменят постоянно хората. Това означава, че коботите Elfin са рентабилно решение за всяко производство, което сериозно повишава производителността.

Какви са предимствата на коботите Elfin, от които може да се възползва малкият и средният бизнес във време на епидемия? „Колаборативните роботи Elfin подават ръка на малките и средни предприятия, за да могат да повишат производителността си, като осигурят непрекъснат производствен процес благодарение на характеристиките си – безопасност, гъвкаво внедряване и лесно програмиране“, добавиха още от Индустриални роботи.

Източник на снимковия материал: Индустриални роботи, Han`s Robot

Тагове: Elfin, дезинфекция, Индустриални Роботи, коботи, пандемия, роботизирани системи

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Индустриални роботи ЕООД
http://www.roboti.biz/