Бимекс Лимитид: Стеково палетизиране с робот CP300L на Kawasaki Robotics автоматизира дейности в ландшафтната индустрия

19.03.2023 г.8 мин.

В повечето фабрики процесите в края на технологичната линия са най-подходящи за автоматизация. Комбинацията от сложни от ергономична гледна точка задачи и прости, повтарящи се движения са уморителни за работниците и често са лесни за програмиране. Освен това тези фактори могат да доведат също до недостиг на работна ръка, което може да струва скъпо на производителя. В индустрията за ландшафен дизайн палетизирането на торби с почва и мулч винаги е било относително труден процес за автоматизиране. Безопасното и надеждно поставяне с висока прецизност върху палетите на леките, но с големи размери найлонови торби е голямо предизвикателство за роботите и хората, особено след часове ръчен труд.

„За да реши този проблем, компанията NOVA Automation – интегратор на Kawasaki Robotics, проектира решение за автоматизация на процеса. Системата позволява на производителите на продукти за сектора на озеленяването да избегнат провисването на торбите от палетите и да пренасочат работниците към работни места с по-благоприятни условия на труд. Същевременно решението осигурява последователен и надежден процес на палетизиране при недостиг на работна ръка“, коментираха за Инженер.bg от доказаната българска инженерингова и търговска компания Бимекс Лимитид, партньор на Kawasaki Robotics за България.

Какви са предизвикателствата в проекта?

За да намали разходите за доставка, производителят трябвало да натоварва камионите с осемфутови палети, които запълват цялото пространство от пода до тавана. За да могат работниците да натоварят палет с такава височина, те трябвало да пускат торбите от горната част на осемфутова клетка за стекове, предназначена за ръчно подреждане на палети. Тя се използва, за да се предотврати изплъзването на торбите от палета. Било невъзможно да се следва конкретен модел на подреждане, защото торбите просто са пускани, което водело до нестабилни и неравно подредени палети.

Подреждането на извънгабаритните найлонови торби с продукти за озеленяване не е ергономична операция. Съвсем естествено в хода на осемчасовата смяна настъпва умора и извършването на този тип повтарящи се движения за продължителен период носи явен риск от трудови инциденти. Напрегнатият характер на тази задача довело до текучество на служители, което било последвано от неравномерно и различно подреждане върху палетите, както и до престои на машините.

„Не е лесно да подреждате 8-9 хиляди торби на ден“, коментира г-н Харви Шнайдер, собственик на Florida Wood Recycling (FWR), компания, която използва всеки ден решението на NOVA Automation в своето производство. „Това е тежка работа, така че беше трудно да задържим работниците на тази длъжност“, допълва той.

Какво е решението на предизвикателствата?

За да разреши тези проблеми за целия индустриален отрасъл, NOVA проектира напълно автоматизирана клетка за палетизиране, която е инсталирана в производството на FWR. Интеграторът автоматизира концепцията на клетката за ръчно подреждане чрез използване на робота за палетизиране CP300L на Kawasaki и друго оборудване в края на линията.

В началото на линията торбите се пълнят с идентични количества от продуктите с помощта на захранващо устройство и машина за пълнене и запечатване. След като се напълнят, торбите се запечатват с горещ въздух и се подават към конвейерна система. Тук тяхната повърхност се изравнява за лесно подреждане, а след това друг конвейер ги доставя до робота CP300L.

Патентованата автоматизирана стекова клетка за палетизиране на NOVA започва под палета, който се намира на конвейер, като клетката се издига приблизително на височина четири фута. Роботът подрежда торбите поотделно върху палета, следвайки специално програмиран модел. След като торбите достигнат горната част на клетката, нейната височина се увеличава с още четири фута до пълната височина на палета и роботът продължава да го подрежда. Крайният резултат е стабилен палет без подаващи се извън него торби, който е готов за опаковане с пластмасово фолио и товарене в камион.

Мощността, надеждността и водещата за индустрията скорост на робота CP300L на Kawasaki го превръщат в оптимален избор за приложението на FWR. Роботите от серията CP осигуряват гъвкава автоматизация на крайните процеси и процесите на разпределение в широк спектър от индустриални отрасли и поддържат максимална ефективност на производствената линия. С комбинацията на голям полезен товар при минимално тегло, моделът CP300L се отличава с най-голямата производителност сред палетизиращите роботи от серията CP.

Многократният положителен опит с компанията Kawasaki също изиграва важна роля за избора на NOVA. „Ние имаме нужда от партньор, а не просто от доставчик. Kawasaki Robotics е този партньор, който търсихме и сътрудничеството с него става все по-силно всеки ден“, категоричен е Пол Уегман, главен изпълнителен директор на NOVA Automation.

Какви са постигнатите резултати?

В момента FWR разполага с една автоматизирана линия за палетизиране и две, които все още използват ръчното палетизиране от работници. Заради успеха, който решението постига, Шнайдер обмисля автоматизирането на още една линия.

Роботът CP300L на FWR в момента работи най-малко 9 часа на ден. По време на натоварения пролетен сезон, той работи до 18 часа на ден, като е в състояние да палетизира със скорост до 22 торби в минута със средна производителност от 18 торби за минута. Това е приблизително същата скорост, с която работят непрекъснато двама работника.

Роботът е надежден и последователен и FWR вече не трябва да плаща извънреден труд или да спира производството, ако някой служител не дойде на работа. Освен това от компанията не се налага да плащат на работниците в случай на повреда. „Преди автоматизацията, ако една от другите ни машини излезеше от строя, трябваше да плащаме на работника, въпреки че той не работеше, докато машината не бъде пусната отново в експлоатация“, каза г-н Шнайдер.

Въпреки че решението е сравнително ново за производителите на почвени смеси и мулчиране, автоматизацията в края на технологичната линия е утвърдена концепция, използвана в стотици приложения. За NOVA Automation внедреното решение във FWR е едно от многото успешни приложения за роботизирано палетизиране, които те са разработили и внедрили в продължение на повече от 25 години.

Източник на снимковия материал: Бимекс Лимитид, Kawasaki Robotics, canva.com

Тагове: Kawasaki Robotics, Бимекс Лимитид, палетизиране, производство, роботи, роботизация, роботизирани системи

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бимекс Лимитид ООД
www.bimextools.com