113 години традиция в обучението! Приветстваме ПГЗ „Стефан Цанов“ в Академична борса

12.01.2021 г.5 мин.

Стартираме годината с добри новини! Още една професионална гимназия се присъедини към академичните ни партньори. Това е Професионална гимназия по земеделие (ПГЗ) „Стефан Цанов“ в гр. Кнежа. Училището съществува от далечната 1908 г., а за повече от век развитие, днес то се е превърнало в утвърден образователен център в региона, съчетаващ най-добрите традиции в професионалното образование с адаптивност, пазарна ориентираност и качество на обучението. За неговите дългогодишна история и традиции ще Ви разкажем в следващите редове


Повече от век ПГЗ „Стефан Цанов“ възпитава и обучава специалисти в сърцето на плодородна Мизия

Учебното заведение е създадено в началото на 20 век, когато ниските добиви и слабата продуктивност на селскостопанските животни пораждат нуждата от откриване на земеделско училище в Кнежа. Училището е създадено с много ентусиазъм и упоритост и е преминало през редица трансформации.

Първоначалното учебното заведение е с двугодишен курс на обучение и носи името „Нисше земеделско училище“. През 1919 г. то прераства в практическо земеделско училище с два курса на обучение, с прием на ученици след завършен тогавашен трети прогимназиален клас. Тогава училището има за цел да подготви учениците теоретически и практически по всички специалности на земеделието. През 1952 г. учебното заведение е трансформирано в Селскостопански техникум. През 1973 г. то  се премества в нова сграда, която отговаря на нуждите от практическо и теоретично обучение на учениците.

От учебната 1976-1977 г. училището прекратява приема за техникум и започва да обучава курсисти за СПТУ в две паралелки със специалности „Механизатор в полевъдството" и „Механизатор в животновъдството".

На 21 април 2000 г. учебното заведение приема за свой патрон Стефан Цанов – деец на младежкото земеделско движение в България, оратор и прогресивен човек.

В наши дни училището се нарича Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов" и има статут на иновативно училище.

Предстои Ви важен избор? Вижте какви са възможностите за обучение в гимназията

Учениците в ПГЗ „Стефан Цанов“ могат да избират да се обучават в специалностите „Системно програмиране“, „Механизация на селското стопанство“, Растителна защита и агрохимия“, „Автотранспортна техника“, Трайни насаждения“, „Селски туризъм“ и „Производител на селскостопанска продукция“.

В гимназията са разработени, осъществени и продължават да се реализират множество проекти по различни европейски и национални програми.

От учебната 2019/2020 г. ПГЗ „Стефан Цанов“ има статут на иновативно училище. Целта на иновацията е да се осъвременят интерактивните методи на преподаване и оценяване на учениците чрез използването на електронни средства с помощта на съществуващата облачна система G Suite for education. 

Учебното заведение притежава изцяло обновена материална база, която покрива най-новите изисквания за провеждане на учебен процес. То разполага с модерно оборудвани кабинети за професионална и общообразователна подготовка, три компютърни кабинета в локална мрежа, мултимедийна и конферентна зала, медицински кабинет с осигурена висококвалифицирана помощ, библиотека и читалня с художествена и техническа литература. В двора на гимназията има учебно хале, учебен полигон и физкултурен салон.

На разположение на своите ученици училището предлага настаняване в общежитие, намиращо се в непосредствена близост до учебния корпус.

От 2018 г. училището има свой музей.  В едната му зала може да се проследи историята на училището и да се видят експонати от създаването му до днес, а в другата зала, както и в парковата част пред музея, са разположени уреди и инструменти, използвани в миналото в земеделието.

Предстои откриването на трета зала, която ще бъде изцяло подредена в битов стил.

Благодарим на ръководството на учебното заведение,  и по-специално на г-жа Калапишева за възможността да си сътрудничим! Пожелаваме успешни образователни инициативи през новата 2021 г.!

Източник на снимковия материал: ПГЗ „Стефан Цанов“

Тагове: Борса.bg, образование, професионална гимназия

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ПГЗ „Стефан Цанов“, гр. Кнежа
http://pgzemedelie.weebly.com