Богат набор от умения за автомобилната индустрия ще предоставят VDA обученията на Респонса Превент през май и юни

17.05.2021 г.8 мин.

Немската компания Респонса Превент, която оперира у нас като учебен център и лицензиран партньор на Германската асоциация на автомобилната индустрия VDA QMC, обяви програмата си с обучения през май и юни т.г. Курсовете дават обширна палитра от знания и умения, които участниците могат да приложат в своята практика. Подробности за събитията споделиха за читателите на Инженер.bg организаторите от Респонса Превент.

Събитийният обзор стартира с онлайн обучението „ID 2207 Problem Solving Methods 8D and QRCI. Уебинарът е с начален час 10:00 ч. на 20 май и ще продължи до 17:30 ч. на 21 май 2021 г. Курсът запознава със специфични техники или методи – 8D или QRCI, и демонстрира техники за аналитична подкрепа за решаване на проблеми. Участниците ще бъдат обучени за това как да оценяват съществуващите данни, както и да описват все още липсващата информация така, че останалите от екипа да я получат за последваща обработка.

Предстоящото обучение подчертава легитимността и важността на сътрудничеството в рамките на интердисциплинарен екип, същността на избора на неговите членове и се отнася до изискванията а автомобилната индустрия за решаване на проблеми.

Събитието е насочено към специалистите, отговорни за разработката, производството, осигуряването на качеството, обслужването на клиенти и надзора на жалби, както и управлението на доставчици и служители в логистиката.

Програмата включва следните теми:

 • Въведение;

 • Информираност за качеството;

 • Защо планирането на качеството е важно;

 • Преглед на 8D метода: цел, приложение, принципи, разширяване на стъпки 8D;

 • Как работи QRCI;

 • Философия на Сан ген Шуга.

След края на обучението участниците полагат писмен тест за проверка на придобитите знания и ще получат сертификат.

Очаквани резултати:

„Курсистите ще развият способност за конструктивен и систематичен подход към анализ и ефективно отстраняване на проблемите и ще получат теоретични и практически знания за инструменти за решаване на проблеми. Също така ще овладеят методологията за справяне с проблема, ще придобият възможност за разработване на 8D отчет и използване на метода QRCI, както и разбиране за значението на функционирането на интердисциплинарна група“, посочиха от Респонса Превент.

Подробна информация за обучението ще откриете на уебстраницата на Респонса Превент и на имейл: ivana@responsaprevent.bg.

На 3 юни от 9:00 ч. Респонса Превент организира уебинар ID 503 Product Safety & Compliance Representative. Събитието ще завърши на 4 юни в 16:30 ч., а ето и какво разказаха за него от дружеството.

„Организациите от автомобилната верига за доставки имат ангажимента да гарантират безопасността и съответствието на продуктите си. Затова в съответните държави и региони е необходимо да се спазва приложимото законодателство за целостта на продукта и да се изпълнят разумните очаквания на обществеността за безопасност. Когато продуктите са „опасни“ на пазара или съответствието им със законовите изисквания е под въпрос, то отговорните лица са длъжни да предприемат нужните мерки“, обясниха от българската компания.

Ключова е важността на изчерпателната информация и квалификациите, за да бъдете наясно и да разберете исканията до специалиста по безопасност и съответствие на продуктите. Предстоящото обучение е съобразено с изискванията от ежедневната практика на курсистите. В рамките на пет модула се анализират основните теми за целостта на продукта. Развиват се и компетенции на представител за безопасност на продукта.

Събитието е подходящо за мениджмънта и служителите, работещи в сферата на автомобилната индустрия, които са или ще станат представители за безопасност и съответствие на продуктите.

Тематичните области, които ще бъдат засегнати в рамките на уебинара, са:

 • Предоставяне на експертни познания на бъдещи и настоящи представители за безопасност и съответствие на продуктите;

 • Отговорностите на представителя по цялата верига на доставки;

 • Целостта на продукта в жизнения цикъл на продукта;

 • Указания за несъответствие на продуктите;

 • Примери за инструменти и методи;

 • Литература.

Изисквания за участие в обучението:

 • Техническо или икономическо образование;

 • Опит в управлението на качеството в автомобилната индустрия, особено в процеси, свързани с жалби или регрес;

 • Образование и опит в техническата оценка на риска, свързан с продукта и процеса (например модератор на FMEA, одитор на процеса VDA 6.3, дизайнер);

 • Познаване на приложението на продукти, произведени от предприятието, както и познания за състоянието на техниката;

 • Основни познания и разбиране на правните норми и изискванията на клиентите.

Курсът завършва с писмен изпит, а участниците ще получат оригинален сертификат за квалификация VDA QMC, приет от VW Group и BMW Group.

Резултатите от обучението обхващат:

 • Разбиране на необходимостта от установяване на PSCR функция в организацията;

 • Консолидиране на знанията за управление на безопасността;

 • Разбиране на изискванията на VW във връзка с функцията PSCR и възможността за прилагането им във Вашата организация, благодарение на правилната интерпретация на изискванията;

 • Повишаване на осведомеността на участниците в обучението в контекста на законовите, регулаторните изисквания и изискванията на клиентите.

Подробна информация за обучението ще намерите на уебсайта на VDA QMC, на страницата на Респонса Превент, както и на имейл: liana@responsaprevent.bg.

Регистрационна форма за участие можете да попълните ТУК.

Цената на курса е 600 евро.

На 16 юни 2021 г. от 9:00 до 16:30 ч. ще се проведе уебинар на тема „ID 3000 преглед и тълкуване на изискванията на IATF 16949 и ISO 9001“

Стандартът IATF 16949, посветен на автомобилната индустрия, е основа и набор от изисквания към системата за управление на качеството при серийното производство на сервизни части. Обучението на Респонса Превент обхваща всички изисквания по стандартите ISO 9001 и IATF 16949, както и практически цени за приложение.

Уебинарът е предназначен за всеки, който не е запознат със стандарта IATF 16949, както и за тези, които биха искали да го опознаят в дълбочина.

Участниците научат повече за:

 • Автомобилните системи за управление на качеството;

 • Избрани термини и определения;

 • Тълкуване на изискванията на ISO 9001 и IATF 16949 със специален акцент върху процесния подход, контекст на организацията и заинтересованите страни, анализ на риска и преглед на изискванията с цените за приложения.

На финала курсистите ще преминат писмен тест и ще се сдобият със сертификат за участие в AQD Alliance.

Резултатите от обучението обхващат:

 • Правилно обсъждане на изискванията на стандарта IATF 16949 по отношение на Вашата собствена организация;

 • Разбиране на принципи за работа на система за управление на качеството в автомобилната индустрия;

 • Използване на практически знания и насоки за изпълнение и тълкуване на изискванията.

Участие в обучението можете да заявите в регистрационната форма, а повече информация ще отриете ТУК, както и на имейл: liana@responsaprevent.bg.

Цената на уебинара е 450 евро.

Източник на снимковия материал: Респонса Превент, freepik.com

Тагове: автомобилостроене, машиностроене, обучение, уебинар

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Респонса Превент ООД
https://responsaprevent.bg/

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Учебен център към Респонса Превент
https://responsaprevent.bg/академия