Машините могат да дишат свободно

20.11.2015 г.6 мин.


Правилният сгъстен въздух подобрява производителността. 

Подходящата подготовка на въздуха подобрява производителността на машината. 

 

Подходящата подготовка на въздуха създава идеални условия за продължителна работа на пневматичните устройства – на линейните и ротационните задвижвания и подобрява производителността на машините. Festo помага в оптимизирането на системите с преглед на най-важните променливи параметри и компоненти. Въздухът не е еднакъв – това е добре изразено, когато се върнете в големия град от почивка край морето или в планината, и въздухът е задушен. Фините частици, влажността и налягането на въздуха могат да затруднят дишането и да влошат качеството на живот на хората, особено на тези, които са чувствителни към такива проблеми. Машините в индустрията не са по-различни. Колкото по-чист е сгъстеният въздух, толкова по-добра е тяхната производителност и толкова по-дълъг е техният експлоатационен живот. 

 

Проблемът със замърсения въздух 

В един кубически метър необработен атмосферен въздух се съдържат до 180 милиона частици мръсотия, вода, масло и химически замърсявания, като олово, кадмий, желязо и живак. При сгъстяване концентрацията на замърсителите се увеличава многократно. Ефективната подготовка на въздуха може да помогне. Съвременните пневмоподготвящи групи на Festo повишават надеждността на производствените процеси в дългосрочен план, както и времето за готовността на машините. Разработени, за да отговарят на изискванията на широк диапазон от приложения, висококачествените индустриални компоненти за включване/изключване, плавно покачване на налягането, филтриране, регулиране и изсушаване, могат да бъдат комбинирани в единни групи. 

 

Трите ключови параметъра 

При пневмоподготовката има три ключови параметъра: чистота, количество и налягане на сгъстения въздух. В зависимост от изискванията и състоянието на системата, изборът на тези три параметъра осигурява високо качеството на сгъстения въздух и определя компонентите, които трябва да се включат при пневмоподготовката. 

 

Необходимата чистота на въздуха повишава както производителността, така и ефективността на пневматичната система, а също може и да осигури необходимите законови изисквания при индустриите, например в хранително-вкусовата промишленост. Дебитът се определя главно от светлите отвори и размерите на машините. Конструкцията на елементите за невмоподготовка е подобна, но колкото по-големи са размерите им, толкова по-голям е дебитът. Оптималното работно налягане повишава ефективността, намалява износването и намалява консумацията на енергия. 

 

Взаимодействие на силите 

За да постигнете необходимата чистота, количество и налягане на сгъстения въздух, необходими за системата, трябва да изберете правилно отделните елементи. Например това включва разпределител за включване/изключване, за плавно покачване на налягането, регулатор за налягането, кондензоотделител, филтър и изсушител.  

 

Вентилите за включване/изключване, тип MS6-EM1 или MS6-EE от Festo, с ръчно или електрическо действие, отварят и затварят подаването на въздух. Когато са затворени, вентилите автоматично обезвъздушават системата. Това предотвратява нежеланите премествания, когато тя е изключена.  

 

Чистота на сгъстения въздух 

Различните филтри имат важен принос за чистотата на сгъстения въздух. Те премахват замърсяванията,  кондензата и маслото. Това предпазва пневматичните компоненти от увеличено износване, а също така прави възможно спазването на определения клас на чистота.  

 

Хладилните, диафрагмените и абсорбционните изсушители охлаждат сгъстения въздух почти до точката на замръзване, като отвеждат образувалия се конденз в следствие на това охлаждане. Кондензоотделителите премахват остатъчния конденз от тръбопроводите. Освен основните пневмоподготвящи групи, допълнителните компоненти, като сензори за налягане и диференциални сензори за налягане, също спомагат за производителността и безопасността на системата. 

 

 


Нова технология по доказан принцип 

Festo не спира да оптимизира пневмоподготвящите си групи. Това се извършва съвместно с разработващите инженери и техниците от компаниите. Новите технологии и доказаните компоненти водят до новаторски продукти, като двуканалния предпазен вентил тип MS6-SV-E, който позволява много плавно покачване на налягането и много бързо обезвъздушаване с цел безопасност. 

 

В допълнение, енергоспестяващите модули тип MSE6-E2M предотвратяват нежеланото потребление на въздух, прекъсвайки захранването при неподвижност на системата. Позволяват да се следят параметри като дебит и налягане, което увеличава надеждността на продукцията. Тези модерни пневмоподготвящи компоненти показват, че безопасността и ефективността, съчетани с компетентност и улеснение, вече са минималните изисквания при пневмоподготовката. 

 

Повече информация за пневмоподготвящи елементи, предлагани от Festo, бихте могли да намерите ТУК. 

 

Допълнителна информация по темата, бихте могли да намерите ТУК.  

 

Източник на снимковия материалФесто ЕООД 

 

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg