B2N: 3D технологиите са все по-достъпни с възможностите за съфинансиране с цел технологична модернизация

20.09.2022 г.6 мин.

„Пред микро, малките и средни предприятия е отворена възможност да се възползват от безвъзмездно съфинансиране на проекти за внедряване, които допринасят за технологичната модернизация на бизнеса им. Финансирането по мярка: „Технологична модернизация“, част от  „Националния план за възстановяване и устойчивост на България”, с администратор „Министерство на иновациите и растежа” е в размер на до 50% от общата стойност на одобреното технологично решение. Кандидатстването по мярката е изцяло електронно през системата ИСУН 2020. Компаниите, които са решили да закупят 3D принтер, също биха могли да се възползват от финансирането“, коментираха за читателите на Инженер.bg от фирма B2N.

Тя е с тясно специализирани компетенции и дългогодишен опит в дистрибуцията и поддръжката на 3D принтери, 3D скенери и 3D софтуер в сферата на производството. „Екипът на B2N Trade е на разположение да окаже пълно съдействие при избора на оптималните решения, стимулиращи развитието и цифровизацията на Вашия бизнес“, допълниха специалистите от българската компания.

Модернизирането на едно предприятие с хардуерни и софтуерни 3D технологии е все по-важна стъпка по пътя към бизнес развитието. В много от случаите обаче, подобна инвестиция е непосилна за малките и средни български предприятия. „Именно заради това процедурата „Технологична модернизация” предоставя финансова подкрепа с цел повишаване ефективността на производствените процеси, ръст в производителността, редуциране на производствените разходи – цялостна оптимизация на производствената верига”, обясниха от B2N.

Одобрение за съфинансиране по тази мярка могат да получат проектите, които включват деиности за придобиване на нови технологии, акцентиращи върху цифровизацията на производствените процеси. Кандидатите трябва да представят подробно описание на концепцията си за модернизация на предприятието. Плановият разчет се попълва в т.нар. „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Формуляра за кандидатстване. Всеки дълготраен материален или нематериален актив (ДМА/ДНА) следва да бъде изложен отделно, като трябва да става ясно, че той ще доведе до:

 • Цифровизация на производствените процеси;
 • „Разширяване на производствения капацитет“ и/или „разнообразяване на предлаганите продукти/услуги“.

Допустими разходи, за които се отпуска финансова помощ са:

 • Физически капитал: Закупване на машини, съоръжения и оборудване – ДМА;

Екипът на B2N може да Ви консултира относно подходящи хардуерни решения за производствени съоръжения и мощности, посредством които да увеличите капацитета си, за сметка на намалените разходи.

 • Технология: Разходи за придобиване на специализиран софтуер - ДНА.

B2N предлага специализирани софтуери към 3D оборудването, което оптимизира работата му, софтуери за автоматизация и контрол на 3D принтирането,  както и софтуери за дизайн оптимизация, симулация, за анализ на данни и изкуствен интелект. „Нашите специалистите могат да са Ви от полза при избора на най-доброто решение за софтуерна дигитализация и процесна автоматизация, съобразено с целите и спецификите на дейността Ви”, допълниха от дружеството.

Компаниите, които могат да се възползват от безвъзмездното финансиране са тези, които спадат към следните икономически сектори:

 • Преработваща промишленост: С;
 • Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване: Е;
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения: J;
 • Професионални дейности и научни изследвания: М (б.ред. тук се визират предимно производствени фирми за лекарства, компютри или оптични материали, храни, напитки, облекла и др.).

На одобрение подлежат и предприятия, които се занимават със събиране и обезвреждане на отпадъци/рециклиране на материали, филмови и телевизионни студиа, радиа, телевизии и информационни агенции, както и компании с архитектурна, инженерна или научно-изследователска и развойна дейност.

Минималният размер на отпуснатото финансиране е 50 000 лв. Максималният зависи от мащаба на предприятието, както следва:

 • 200 000 лв. – за микро предприятия;
 • 350 000 лв. – за малки предприятия;
 • 600 000 лв. – за средни предприятия.

Съфинансирането обезпечава до 50% от общата стойност на инвестицията.

В допълнение, бихме искали да отбележим, че  максималният размер на заявеното безвъзмездно финансиране също така не трябва да надвишава определен процент от общата стойност на нетните приходи за периода 2019-2021 г. За микро предприятията – 40%, за малките – 25%, за средните – 10%”, поясниха от B2N.

Скоро в Инженер.bg очаквайте подробности от представянето на B2N по време на MachTech & InnoTech 2022!

Пионерът в 3D технологиите впечатли с възможностите и приложенията на miniFactory Ultra. Също така, от екипа на компанията представиха новосъздадената си фирмена екосистема – цялостна оптимизация в полза на потребителите.

Източник на снимковия материал: B2N

Тагове: 3D принтиране, 3D скенери, 3D технологии, Би Ту Ен / B2N, дигитализация, дистрибуция, индустрия, консултиране, софтуер

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

B2N Ltd. / Би Ту Ен ООД
http://b2n.bg/