Трокут Тест Груп представя конфокален точков скенер NPS на Hirox с източник на бяла светлина и високопрецизна моторизирана маса

11.05.2022 г.7 мин.

NPS е конфокален точков сензор, който позволява измерване на височината на всякакъв вид повърхности със субмикронна прецизност без никакъв контакт с пробата. „Устройството се отличава с високоскоростно сканиране. При преместване на пробата с изключително прецизната моторизирана координатна маса XY по една ос, NPS получава серия от фокусирани точкови изображения с избран интервал и висока скорост, създавайки бърз профил на повърхността, включително: измерване на височина, разстояние, радиус, грапавост (Ra, Rz, Rt и т.н.) и много други параметри за секунди“, съобщиха за Инженер.bg от доказаната българска компания Трокут Тест Груп, която предлага електронните и 3D решенията за измерване на японския производител Hirox в България.

Данни за повърхността с висока разделителна способност

При точково сканиране по една линия NPS получава XYZ данни и създава триизмерна повърхност с висока разделителна способност, благодарение на което могат да се измерват обем, грапавост на повърхността (Sa, Sz,...), обекти със сложна форма, 3D вълнообразност и мн.др. При това продължителността на сканирането зависи от количеството линии, скоростта на сканиране и размера на пробата.

Скенерът измерва всякакъв вид повърхности

Конфокалната система генерира ясно фокусирана равнина на наблюдение. Точките, разположени над или под повърхността на обекта, са изцяло нефокусирани, така че видът на материала няма значение. Пробата може да бъде с огледална, блестяща, отразяваща или грапава повърхност, както и непрозрачна или напълно прозрачна.

Сертифицирано измерване по ISO 25178-602

Технологията на хроматична конфокална микроскопия с използване на бяла светлина е сертифицирана по ISO и към настоящия момент се прилага за измерване на грапавостта от много компании и изследователски центрове по целия свят. NPS позволява високопрецизно измерване по осите XYZ, които не се ограничават от оптичната дълбочина на рязкост.

Конфокална микроскопия с използване на източник на бяла светлина

NPS е иновативен безконтактен конфокален 3D профилометър, измерващ височина в реално време за сканиране на профили или повърхности. Потребителите имат възможност да избират между два режима: измерване на профил или на повърхност.

Широка гама от възможности за измерване

„Чрез комбиниране на прецизни измервания с усъвършенстван софтуер за метрология, NPS ще отговори на всички ваши метрологични изисквания“, категорични са от Трокут Тест Груп.

Измерване на профил и мултипрофил

„Това е най-бързият начин за измерване! След сканиране на повърхността между две точки, NPS ще визуализира профила, след което можете да регулирате нивото, да измерите хоризонтални и вертикални разстояния, както и измервания на параметрите Ra, Rz и Rt“, допълниха българските специалисти.

За разширено измерване изберете желания шаблон в Hirox Map от менюто на NPS. С новата програмируема многопрофилна функция имате възможност да измерите няколко отделни профила, комбинирани в един отчет.

Контур и релеф

Формата и геометрията на повърхността на сферичен обект могат лесно да бъдат измерени. Резултатите от измерването на кривите е възможно да се сравнят с данните, които са посочени от производителя в спецификацията. „С помощта на NPS могат лесно да се измерят дължина, височина, радиус, ъгъл, обем и много други параметри на други геометрични фигури, като линии, равнини, сфери, цилиндри или обекти с произволна форма с размери до 4000 µm“, поясниха от Трокут тест Груп.

Равнинност, вълнообразност и компланарност

С помощта на скенера Nano Point Scanner могат лесно да се измерят изкривяването, деформацията, вълнообразността или равнинността на повърхностите на големи площи. Благодарение на голямата координата маса XY с размери до 500x500 mm е възможно да се измерват дефекти, които възникват, например, от неизправност в машината или некачествено изпълнение на работните операции, остатъчно напрежение, вибрации или в резултат на термообработка. Компланарността е друг параметър, чието измерване изисква големи разстояния и високо ниво на точност по оста Z. Това е възможно да стане или чрез измерване на базата от данни за профил или за повърхност.

Грапавост, текстура и дефекти

За гарантиране съответствието на готовата продукция с проектните изисквания от решаващо значение за производството и проектирането имат данните от направените метрологични измервания на повърхността. Измерването включва такива параметри като грапавост на профила (Ra), грапавост на повърхността (Sa), повърхностна текстура, неравности и структурни характеристики.

NPS сензори

Системата NPS предоставя широка гама от сензори за постигане на безпроблемно високопрецизно измерване. В зависимост от приложението, потребителите могат да изберат най-подходящите сензори за своите нужди, включително малък диапазон на измерване за най-висока точност и измерване на грапавостта или голям диапазон на измерване за измервания на проби с голяма височина и релеф.

Мощна система за измерване и отчитане

„Системата NPS Ви позволява да генерирате отчети с прецизно измерване по възможно най-лесен начин. Възползвайте се от предимствата на най-добрия метрологичен софтуер. Технологията Digital Surf е сред най-иновативните метрологични решения на пазара с редица предимства“, допълниха още от Трокут Тест Груп.

Скенерите NPS на практика имат неограничен брой приложения, сред които: часовникарство, мобилни телефони, реставрация на произведения на изкуството, автомобилна индустрия, производство на полупроводници, дисплеи, печат на защитени полиграфични изделия, оптически лещи, микроелектроника, археология и мн.др.

Източник на снимковия материал: Трокут Тест Груп, Hirox

Тагове: 3D скенери, контролно-измервателна апаратура, Трокут Тест Груп

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Трокут Тест Груп
www.trokuttest.com