Мултиинженеринг разработва и произвежда автоматизирани производствени линии за широк спектър от промишлени сектори

10.09.2021 г.3 мин.

Автоматизираните линии, конструирани и произведени от българската машиностроителна компания Мултиинженеринг, са предназначени да осигурят оптимално изпълнение на всички основни и спомагателни операции и непрекъснат производствен процес. Дългогодишният опит, висококвалифицираните кадри и високотехнологичното оборудване на фирмата са в основата на компетенциите й да изработва висококачествени и надеждни машини, съобразени с изискванията на конкретното производство. „Изделията ни намират приложение в различни области. Изработили сме широко разнообразие от конструктивни възли и цялостни решения за вграждане в технологични линии от зърнопреработвателната, пакетиращата, месопреработвателната, печатарската, бутилиращата, козметичната, фармацевтичната и много други индустрии“, коментираха за Инженер.bg от Мултиинженеринг.

Целта на автоматизацията е повишаване на производителността на труда, подобряване на качеството на продукцията, оптимизация на управлението, извеждане  на хората от производства, които са опасни за здравето. Тя изисква комплексен, системен подход към всяка, стояща пред нея задача. Затова и автоматизирането на технологичните процеси е важна задача пред всяко производство. То осигурява автоматично извършване на всички основни и спомагателни операции и непрекъснат производствен процес, а внедряването на автоматизирани решения е особено ефективно както при големи обеми на продукцията.

„В съвременните производства автоматизираните системи обикновено обхващат няколко технологични линии с общо управление. Автоматизираните поточни линии могат да включват част или цялостния производствен процес, включващ изработването на даден продукт“, посочиха от Мултиинженеринг.

Друга характеристика на поточното производство обхваща подреждането на работните процеси в последователност, произтичаща от възприетата производствена технология. За целта е необходимо да се определят най-кратките транспортни пътища, а работните места за ръчни и машинни операции да се подредят така, че продължителността на работните цикли да съответства на най-краткото време на обработка. „За да се удовлетвори това изискване, отделните работни процеси се разлагат на операции, извършвани за определено време, или се обединяват съседни операции с цел постигане на еднаква продължителност. Сред предпоставките за внедряване на автоматизирани поточни линии са също синхронизацията на операциите и захранването на линията с еднакви по количество и качество детайли“, уточниха експертите на компанията.

Благодарение на задълбоченото разбиране на концепцията за автоматизация, Мултиинженеринг е в състояние да предложи автоматизирано решение, разработено специално за конкретните изисквания на всеки конкретен проект, така че да изпълни очакванията на своите клиенти и да подобри сериозно бизнес параметрите им.

Източник на снимковия материал: Мултиинженеринг

Тагове: Мултиинженеринг, производство, хранително-вкусова промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

ЕТ Мултиинженеринг
http://multiengineering-bg.com/