Индуматик: Технологията на SprayStream осигурява ефективен контрол върху миризмата и праха при рециклирането на отпадъци

14.07.2022 г.4 мин.

В нашето потребителско общество рециклирането става все по-важно с оглед постигането на устойчиво развитие и кръгова икономика. По време на този процес отпадъците се преработват в нов продукт, често със същата цел, а в други случаи се използват за генериране на енергия. „Всички вече са наясно, че рециклирането е от съществено значение за съвременния свят, но самият производствен процес често причинява множество проблеми с отделяните прах и миризми. Това може да доведе до липса на работна ръка за тези процеси, както и до влошени условия за живот в съседство. Компанията SprayStream е разработила редица иновативни машини за контрол на праха и миризмите. Към оръдията за водна мъгла се добавя органична добавка, която неутрализира неприятната миризма, докато в същото време мъглата абсорбира всички прахови частици“, коментираха за Инженер.bg от утвърдената българска инженерингова и търговска фирма Индуматик, която предлага продуктите на SprayStream у нас.

Индустрията за рециклиране на скрап расте пропорционално на населението и обема на създаваните отпадъци. В същото време търговската и жилищна експанзия навлиза в зоните за рециклиране на скрап, които някога са се радвали на относителна изолация или са се разполагали изключително в индустриалните райони на градовете. В някои случаи новата динамика на развитие води до промени в разрешителните и местните разпоредби относно емисиите на прах и изтичането на отпадъчни води.

От рециклирането на превозни средства и уреди до отпадъци от строителството и разрушителни дейности – това са необходими промишлени процеси с изключително благоприятни екологични последствия. „Обществото иска по-малко отпадъци да отиват в сметищата, което означава по-голямо количество на рециклираните отпадъци. Това от своя страна е съпътствано от повече неорганизирани прахови емисии. Затова рециклиращите компании все по-често прилагат методи за потискане на праха, като например пулверизирана водна мъгла, с която да контролират праховите емисии във въздуха“, коментираха от Индуматик.

Компанията SprayStream предлага интелигентни модулни системи, проектирани специално за трошачки и шредери. „Най-добрият метод за контролиране както на повърхностния, така и на въздушния прах е пулверизираната мъгла. Тя се състои от милиони малки капчици, които се вкарват в дадена зона от оръдието. Инсталациите за водна мъгла използват конфигурация от мощен вентилатор и разпръскваща глава, за да контролират частиците. Атомизиращите глави и пръскачките използват водно налягане, за да осигурят потискане на праха. Размерът и методът на прахопотискане зависят от приложението. Например, чрез впръскване на микроскопични капчици в шредера проблемът с миризмите се решава още при източника. Към тези системи могат да се прибавят и различни добавки“, поясниха българските специалисти.

Интересни примери от практиката с решения на SprayStream

Фирмата за рециклиране Galloo намалява праха, благодарение на модулни системи SprayStream.

Galloo преработва употребени консумативи и промишлен скрап, а при тези процеси се отделя много прах. Иновативните модулни системи SprayStream значително намаляват отделяните прахови емисии.

Depoortere BVBA е специализирана в обработката и оползотворяването на отпадъци от много години. За да ограничи количеството прах, отделяно по време на процеса, компанията възлага на SprayStream разработката на персонализирано оръдие за водна мъгла.

Източник на снимковия материал: Индуматик, SprayStream

Тагове: Индуматик, индустрия, прахопотискане, рециклиране

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Индуматик ООД
http://www.indumatic.com/