Вебер Етикетен България: Съвременните маркиращи и етикетиращи решения предотвратяват неправилната идентификация на стоки

14.09.2023 г.5 мин.

Етикетирането и маркирането имат съществена роля в съвременния бизнес. Логистиката и веригата на доставки са пряко свързани с качеството на маркировката, която представлява идентификационната информация, съответстваща на изискванията на съответните наредби. Неправилната идентификация на продукта може да доведе до значително негативно въздействие върху оперативните разходи и корпоративната репутация“, коментираха за Инженер.bg от Вебер Етикетен България, доказано производствено и търговско дружество за самозалепващи се етикети, предназначени основно за областта на маркирането и проследяването на продукти.

Какво е финансовото отражение на погрешно идентифицираните колети върху бизнеса? Вижте в коментара на специалистите от Вебер Етикетен България!

Пряко икономическо въздействие

„Задълбоченият анализ на логистичните операции би разкрил, че погрешно идентифицираните пратки водят до значителни финансови разходи за бизнеса, свързани с връщания и повторна доставка на поръчките. Според статистиката до 10% от колетите е възможно да имат проблеми с етикетирането или неправилното им маркиране. Икономическото въздействие на неправилното идентифициране се изразява в 15-20% увеличение на оперативните разходи“, коментираха от българското дружество.

Загуба на оперативно време и професионален потенциал  

Освен до финансови загуби, неефективната идентификация на колетите води и до значителни загуби по отношение на ценни ресурси и оперативно време . Персоналът, отговорен за управлението на пратките, е принуден да изразходва допълнително време за коригиране на грешки, обработка на неправилни пратки и разглеждане на жалби на клиенти.

„Този сценарий води не само до общо намаляване на оперативната ефективност в цялата компания, но и до влошено усвояване на човешкия потенциал“, добавиха специалистите.

Загуба на клиенти и влошена репутация

В основата на проблема е фактът, че погрешно идентифицираните продукти могат да предизвикат верига от събития, застрашаващи критично доверието на клиентите. А то е от съществено значение за репутацията на всеки бизнес. „Независимо дали става въпрос за забавяне на доставката, продуктови грешки или дори неправилно насочени пратки, последствията от тези усложнения са потребителска неудовлетвореност. Това от своя страна е предпоставка за спад в продажбите и загуба на клиенти. Прецизен анализ на пазара показва, че над 60% от потребителите биха обмислили прекратяване на взаимоотношенията си с дадена компания поради проблеми с доставките. Това ясно подчертава важността и необходимостта от стратегии и решения за безупречното управление на поръчките. С цел поддържане на солидни и трайни отношения с клиентите, компаниите насочват вниманието си към оптимизиране на маркирането, етикетирането и интралогистиката на продукцията им“, поясниха от екипа на утвърдения етикетен производител.

Иновативни решения за намаляване на негативните последствия от наличието на некоректна идентификационна маркировка по веригата за доставки

„LA4050B – Print & Apply система за печат и поставяне на етикети, и мастиленоструйният принтер X2JET, произведени Weber Marking Systems, част от Bluhm Weber Group – лидер в областта на технологиите за етикетиране и маркиране, са надеждни решения за оптимизация на процесите по отпечатване и поставяне на идентификационна маркировка. Друг ефективен метод за противодействие на финансовите загуби включва внедряването на усъвършенствани технологии като RFID печат на етикети или използването на QR кодове“, поясниха професионалистите.

Повече за същността и предимствата на QR кодовете бихте могли да научите ТУК.

„Точната идентификация на колетите е от съществено значение за правилното функциониране на логистичните операции. Инвестицията в усъвършенствани решения за етикетиране и маркиране е в състояние значително да подобри ефективността, точността и удовлетвореността на клиентите по цялата верига на доставки“, допълниха още от българското дружество.

Източник на снимковия материал: Вебер Етикетен България, Weber Marking Systems

Тагове: Вебер Етикетен България, дистрибуция, етикетен принтер, етикетиране, маркиране

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Вебер Етикетен България ООД
www.weberetikettenbg.com