БР Техника: Интелигентната хидравлика на CytroBox от Bosch Rexroth повишава ефективността на инструменти за формоване и щанцоване

28.04.2023 г.5 мин.

Още от самото си основаване компанията Linnenbrink-Technik-Warburg Maschinenbau се утвърждава като доставчик на специални машини и оборудване, приспособления, инструменти и манипулиращи устройства. С използването на CytroBox на Bosch Rexroth, компанията си поставя целта да постигне нови хоризонти в областта на хидравликата. Интегрираният силов агрегат захранва система за безстружково формоване на тръбопроводи, предназначени за изпускателната система на леки автомобили. „За клиентите от областта на машиностроенето, използването на CytroBox на Bosch Rexroth съкращава наполовина пространството, необходимо за хидравлично захранване, при запазване на същата производителност и постигане на още по-висока енергийна ефективност. Освен това захранващият агрегат с поддържане на IoT работи по-безшумно и разполага с интегрирана IoT услуга CytroConnect за прогнозна поддръжка“, коментираха за Инженер.bg фирма Бюро за Развитие Техника (БР Техника), основен търговски партньор и официален сервизен център за България на Bosch Rexroth.

Универсалното устройство за формоване представлява напълно автоматична система, която може да бъде оборудвана с инструменти, които са индивидуално проектирани за определен тип тръби. След като бъде поставена в долната половина на формата, горната половина се придвижва надолу върху детайла и го захваща, за да се извърши механичната обработка. И двете половини на формата са фиксирани в приспособлението с помощта на хидравлични плъзгащи се захващащи елемента, по четири за всяка от тях.

Същата производителност при два пъти по-малко пространство

Подаването на необходимото хидравлично налягане за двете основни функции „затваряне на формата“ и „формоване на детайла“ сега изисква пространство, което е наполовина по-малко, отколкото преди. Фактът, че CytroBox може да се побере на площ от само половин квадратен метър при запазване на същата производителност, се дължи на интегрирания дизайн, разработен от Rexroth.

„С помощта на технологията за симулация, компанията Rexroth, която е експерт в индустриалната хидравлика, успява да намали размера на резервоара за масло със 75% без да повлияе върху експлоатационния живот на устройството. Допълнителни икономии на пространство се постигат чрез оптимизирания по отношение на потока контролен блок и компактния синхронен серводвигател в задвижването с честотно регулиране на CytroBox“, поясниха от БР Техника.

Интелигентна хидравлика

Чрез използване на серводвигател за задвижване на помпата, на практика скоростта и съответно дебитът ѝ могат да се регулират в реално време спрямо съответните изисквания на процеса. По този начин отпада необходимостта от дроселни вентили за контрол на скоростта. Освен това, максималното налягане може да се регулира така, че да не са необходими допълнителни редуцир вентили.

Безшумна работа, като в офис среда

Решението се характеризира и с оптимизирана работа по отношение на нивата на шум. Със стойности от максимум 75 dB(A) за цялата система, шумът е в звуковия диапазон между голям открит офис и силен разговор. Ако системата не се нуждае от масло, устройството изключва изпомпването и преминава в режим на готовност.

Енергийно ефективен захранващ блок

Захранването само при необходимост носи на машиностроителната компания икономии на енергия от около 60%. CytroBox постига тази ефективност чрез интелигентна комбинация от честотно регулиране на скоростта, синхронен двигател и аксиално-бутална помпа.

„Благодарение на задвижващата концепция на CytroBox компанията успява да използва три много важни конкурентни предимства: спестяване на пространство, енергийна ефективност и минимизиране на шума. В допълнение, модулът CytroConnect представлява иновативен продукт, ориентиран към бъдещето с възможност за цифрово свързване за работа в мрежа“, допълниха още от БР Техника.

Източник на снимковия материал: БР Техника, Bosch Rexroth

Тагове: Bosch Rexroth, автомобилостроене, БР Техника, металообработка, производство, хидравлика

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Бюро за Развитие Техника ЕООД
www.brtechnika.com