Yokogawa анонсира нов бранд OpreX, който покрива цялото портфолио на компанията в областта на промишлената автоматизация

27.09.2018 г.4 мин.


Yokogawa Electric Corporation обяви създаването на изцяло нов търговски бранд OpreX в областта на индустриалната автоматизация и управлението на производствените процеси. „Името на новата марка OpreX означава съвършенство на технологиите и решенията, които Yokogawa постига чрез съвместно създаване на добавена стойност с клиентите, и обхваща целия спектър от продукти, услуги и решения на компанията“, информираха за Инженер.bg от Йокогава България.Днес компаниите в целия свят се стремят да направят своя бизнес максимално конкурентноспособен и в същото време да намерят своя път на развитие в драматично променящата се бизнес среда, съпровождана от социални предизвикателства, които ООН формулира в Целите за устойчиво развитие (ЦУР), бързото развитие на цифровите технологии, промените в индустриалните отрасли и бизнес процесите. Те трябва да запазят своето присъствие на пазара, като предприемат мерки, които ще повишат ефективността, ще оптимизират растежа и други процеси и ще подобрят качеството на продукцията. Същевременно трябва да преразгледат и променят своя бизнес модел, когато това е необходимо. В такъв бързо променящ се свят способността за адаптиране е от изключителна важност.

 

С новата марка OpreX Yokogawa ще предостави интегрирани решения, които подпомагат трансформацията и растежа на потребителите през призмата на техните бизнес потребности.


 

Брандът включва следните пет категории:


  •  - OpreX Transformation: Комплексни решения, които предлагат широк поглед за постигането на максимални постижения в цялата корпоративна дейност – от производството до оптимизацията на веригата за доставки и управлението на риска и стопанската дейност;

  •  - OpreX Control: Надеждни системи за управление, които бързо реагират на промените в управлението и експлоатационния процес, като създават необходимата основа за висока ефективност, безопасност, стабилност и високо качество на производствения процес;

  •  - OpreX Measurement: Полеви инструменти и системи, които осигуряват високопрецизни измервания, събиране и анализ на на данни;

  •  - OpreX Execution: Услуги за бързо и гъвкаво изпълнение на проекти, създадени на базата на богат глобален опит;

  •  - OpreX Lifecycle: Услуги за техническа поддръжка и модернизация, предназначени да осигуряват оптимизирана експлоатация през целия жизнен цикъл на предприятието в съвместна работа с клиентите.„Yokogawa ще продължи да обогатява своето портфолио от продукти, услуги и решения под марката OpreX. Стъпките в тази посока са израз на комплексния подход на компанията към индустриалната автоматизация и са предназначени да осигурят реализацията на бизнес концепцията Synaptic Business Automation, която е водещата концепция за Yokogawa в областта за управление на бизнеса“, заявиха в заключение от Йокогава България.Повече информация за Йокогава България, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите й планове за развитие от ТУК!


Източник на снимковия материал: Йокогава България, Yokogawa

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Йокогава - Клон България
https://www.yokogawa.com/eu/