Теодора Йорданова от HRS Bulgaria: Стажантските и младши позиции ще изградят специалисти в дигиталната индустрия

10.06.2022 г.7 мин.

Инженер.bg провежда инициатива за допитване към компаниите в България относно дигитализацията в индустрията и как тя се отразява върху производствените процесите, вътрешнофирмените практики и екипите. Като HR компания, предоставяща услуги на широк спектър от бизнес области, HRS Bulgaria притежава добър поглед върху настоящата обстановка на пазара на труда, обвързана с дигиталните решения. Също така, част от екипа на HRS е концентриран изцяло върху обслужването на утвърдени фирми от производствения и складовия сектор в България. Ето защо Инженер.bg потърси компетентен коментар от компанията по актуалните теми за дигитализацията. В следващите редове ще Ви представим мнението на г-жа Теодора Йорданова, ръководител на екипа по подбор на кадри в офиса на HRS Bulgaria в Пловдив. Не пропускайте да разберете какво сподели тя за индустрията в града, какви усъвършенствани методи за дигитализация прилага самата HRS Bulgaria в работата си, както и други интригуващи акценти от ерата на Индустрия 4.0.

Здравейте, г-жо Йорданова, забелязвате ли засилено търсене на специалисти по дигитализация на производствени процеси и дигитални технологии на пазара на труда?

С навлизането на дигиталните технологии и инструменти, посредством които се създават дигиталните процеси в производствения сектор, логично на преден план излиза и търсенето на кадри, които не само да управляват тези процеси, но и да имплементират иновациите и също така да обучават по-младшите специалисти. В индустриалните зони на гр. Пловдив, където производственият сектор се развива с бързи количествени и качествени темпове не само откъм нови бази, но и откъм непрестанно разширяващи се и обновяващи се такива, вече има една изцяло завършена и действаща Smart Factory (б.ред. „умна“ фабрика) на голям международен лидер. В тази връзка, в последните 2 – 3 години търсенето на такива специалисти се засилва, но с нормален темп. Нужно е чисто технологично време, докато в процеса на имплементация самият човек бъде подготвен.

Друг фактор е и динамиката на производствените дейности, които зависят от наличието на материали и от човешкия ресурс. А в една голяма компания, в която работят над 1000 служители, съставът не се задържа достатъчно консистентен, оттам и обемите стават променливи величини и заработването на технологиите е с една идея по-бавно, но пък релевантно на целта – оптимизация и автоматизация.

Има ли позиции, които са насочени конкретно към дигитализация и автоматизация на процесите и към развитие на нови решения? Каква образователна квалификация се изисква най-често за тях?

Такива са някои инженерни позиции, конкретно наименувани „Инженер автоматизация“, „Facility Engineer”, все по-голяма част от процесните инженери, както и тези в отдел „Качество“, специалистите в R&D центровете. Нужно е те да имат висше техническо образование в съответното направление (електроника, механика и т.н.).

Компаниите, които търсят подобни специалисти, склонни ли са да ги намират извън екипите си, или по-скоро преквалифицират и обучават такива от вече съществуващите екипи?

Определено компаниите са склонни да търсят подобни специалисти извън екипите си, но продължава тенденцията на търсене на старши и опитни кадри пред това да се взимат хора директно от университетите, току-що завършили.

Би било добре, говорейки за дигитализация и автоматизация, да се отварят стажантски и джуниър места, за да може впоследствие на пазара на труда да излизат и готови, обучени от нулата специалисти, преминали през всички етапи в процесите. От друга страна, такава практика дава по-голяма сигурност на самия работодател, че младият специалист ще остане дългосрочно и ще бъде мотивиран и успешен, докато фирмата допринася за неговото кариерно и професионално развитие.

Какви качества се търсят у специалистите по дигитализация и автоматизация?

Техническите познания са на първо място. Предимство са опитът с различните софтуерни системи, с настройката им и програмирането. Относно последното, само издържаните курсове често не са достатъчни и работодателите изискват реален опит с ъпдейтите на софтуерите.

Меките умения се свеждат до умение за работа в екип, устойчивост в динамична или кризисна среда, лоялност, гъвкавост, аналитични умения и не на последно място и от голямо значение – постоянното и независимо обучение, стремеж към самоусъвършенстване и следене на иновациите.

Самите Вие, като HR компания, извършвате ли дейности в насока дигитализация и автоматизация, например по отношение на комуникацията и обработката на данните за Вашите клиенти и партньори?

Като компания, която работи с голям брой клиенти и ежедневно обработва огромно количество информация и данни, използваме някои инструменти за по-бърз и прозрачен достъп. Работим с облачно пространство, до което клиентът има достъп във връзка с назначения, пейрол услуги и т.н.

С някои от големите производствени бази в Пловдив използваме споделени платформи, в които директно въвеждаме информацията, за да избегнем потока от стотици мейли на седмица, където има риск да се пропусне нещо важно.

Също така, за улеснение на вътрешната комуникация главно с пейрол екипа, имаме отделна платформа, както и някои приложения във връзка с вътрешни дейности, в които отразяваме данни и попълваме документи, за да редуцираме използването на хартия и процедурите по подписване, сканиране и т.н.

Не се колебайте да разберете повече за възможностите и ползите за кариерно развитие, които HRS Bulgaria предлага, като посетите микросайта на компанията в Инженерингова борса на Борса.bg.

Източник на снимковия материал: HRS Bulgaria, pexels.com

Тагове: HR, HRS Bulgaria, дигитализация, индустрия, контролно-измервателна апаратура

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

HRS Bulgaria
www.hrs-bg.com