Новият температурен сензор DTSX 3000 на Yokogawa измерва температурното разпределение на разстояния от 50 km

10.08.2016 г.5 мин.


Японската компания Yokogawa Electric Corporation, водещ производител на прибори и системи за управление и измерване на технологични процеси и величини, разшири своето портфолио с нов разпределителен температурен датчик DTSX 3000. „Със своята пространствена резолюция от един метър, новият температурен сензор е в състояние да измерва температурата по протежение на оптичен кабел с дължина до 50 km, което надвишава 8 пъти показателите на предходния модел DTSX 200. Новият уред е един от най-ефективните в момента на пазара по отношение на разстояние и резолюция на измерване”, коментираха за Инженер.bg от Йокогава България.

 

Моделът DTSX 3000е особено подходящ за поддръжка на инфраструктурни обекти, които изискват контрол на температурата на дълги разстояния или на големи площи. Специалните приложения включват откриване на течове на газ и течности в резервоарни хранилища и други големи производствени мощности, както и мониторинг на температурата на проводници в електропреносни линии.

 

История на разработката на Yokogawa

“Досега компанията Yokogawa предлагаше разпределителния температурен сензор DTSX 200, който се използва основно за мониторинг на температурата в нестандартни петролни и газови сондажи, за откриване на течове на високо- и нискотемпературни течности и газове в тръбопроводи или резервоари, а също така и за регистриране на анормално повишаване на температурата във въглищния прах и дървесния чипс на конвейерните линии“, поясниха от клона на японския производител у нас. „За разлика от традиционните методи на измерване, които използват данните от няколко наблюдателни камери или термодвойки и съпротивителни температурни датчици, разпределителните температурни датчици се разполагат лесно по повърхността на контролирания обект. Техните показания могат да бъдат изведени на монитор, което позволява на специалистите бързо да забележат и да реагират при възникване на проблем“, допълниха от Йокогава България.

 

Дългите разстояния, на които се извършват измерванията, и високата резолюция позволяват на DTSX3000 да замести няколко устройства, като открива мигновени отклонения в температурата и контролира температурното разпределение на дълги разстояния или на голяма площ.

 

Характеристики на DTSX3000

1. Водещ продукт на пазара към настоящия момент по отношение на разстояние на измерване

DTSX3000 може да измери разпределението на температурата на оптичен кабел по протежение на 50 km, което 8 пъти надвишава възможностите на досегашните устройства (6 km). Уредът е оптимален за измерване на температурното разпределение в електропроводи, високо- и нискотемпературни течности и газове в тръбопроводи и резервоари, както и в други големи промишлени съоръжения.

 

2. Най-висока температурна резолюция

Разработването на находищата на шистов газ изисква сензори, които могат да откриват мигновени изменения на температурното разпределение по повърхността на изследваната скална формация в процеса на хидравлично разбиване. Само за 10 минути DTSX3000 може да направи точно измерване на температурното разпределение по шесткилометрово протежение на оптичен кабел с висока температурна резолюция от 0,03 ºC, или с други думи 20 пъти по-прецизно от използването на стандартни уреди. Така DTSX3000 може да бъде използван в широк спектър от приложения - от хидравлично разбиване на пластове до мониторинг на температурата в сондажи при добив на газ.

 

Основни целеви пазари на новия температурен сензор

Температурните сензори DTSX3000 са предназначени за използване в нефтодобивната и газодобивната промишленост, целулозно-хартиената индустрия, енергетиката, цветната металургия и химическата промишленост.

 

Сензорите намират приложени при:

  •  - Контролиране на температурата в подземни участъци при добив на газ и нефт в нетипични сондажи;

  •  - Мониторинг на температурното разпределение в няколко сондажа;

  •  - Детекция на пожарни огнища на конвейерни линии;

  •  - Мониторинг на температурното разпределение в електропроводи на дълги разстояния;

  •  - Откриване на течове на газ в тръбопроводи и резервоари;

  •  - Мониторинг на температурата на външните стени на металургични пещи в стоманодобивната, химическата и други промишлености.

  •  

Източник на снимковия материал: Yokogawa

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Йокогава - Клон България
https://www.yokogawa.com/eu/