Контролер с CPX платформа на Festo – революционно решение за децентрализирана автоматизация на роботи

14.10.2020 г.7 мин.

Още през 2014 г. компанията Cama, италиански производител на опаковъчни машини, демонстрира на изложението Interpack страничен роботизиран товарач без контролен шкаф, като по този начин си осигурява технологична преднина пред своите конкуренти. Тази опаковъчна машина включва платформа за автоматизация CPX на Festo в ролята на системен контролер, което отваря напълно нови хоризонти пред машиностроителите и инсталаторите при проектирането на технологични производствени линии. Благодарение на решението, те имат повече пространство и по-голяма гъвкавост при интегриране на други технологични компоненти в производствената линия.

Контролер с CPX платформа е новаторско решение

Проектът, който включва високоскоростна система за управление на базата на платформата CPX и новото интегрирано задвижване EMCA, е разработен в духа на тази тенденция. Делта кинематиката (б.ред. кинематика с повече от една кинематична верига) осигурява около 100 роботизирани операции по вземания за минута, което позволява свободно движение по три оси. Платформата за автоматизация CPX интегрира цялата електропневматична верига за управление чрез контролер CODESYS – от входно-изходния сигнал и елементарни електрически и пневматични движения до трансформация на триподни модели с опция за калибриране.

„Контролерът с CPX платформа е революционно решение. Той е проектиран като вентилен терминал с дистанционни I/O и с основание може да се разглежда като голям скок по отношение на децентрализираната автоматизация на машините. Благодарение на степента на защита IP65/67, за пръв път контролерът и триподът се управляват без контролен шкаф“, коментираха за Инженер.bg от Фесто ЕООД.

Интегрирана автоматизация с платформа CPX

Важен етап от пътя към Industry 4.0 е интегрираната автоматизация, която може да бъде базирана на платформата CPX на Festo. Концепцията на Industry 4.0 се характеризира с мрежово свързване на компонентите в една производствена система при непрекъснат обмен на данни и комбиниран анализ на различни сензорни сигнали. Такава система трябва да притежава капацитет за откриване на комплексни събития и критични състояния, включително да взема независими решения.

Електрическият клемен блок за вентилни терминали вече предлага нещо повече от обикновено свързване на полевото управление и централните системни контролери. „Той поддържа диагностични възможности и може да осигури функции за мониторинг на състоянието. Отделните му модули дават възможност за интегриране управлението на пневматичните цилиндри чрез модулните вентилни терминали MPA и VTSA, заедно с контролери за движение на електрическите задвижващи механизми“, поясниха от Фесто.

CPX поддържа Индустриален интернет на нещата

Решението дава възможност за достъп до диагностична информация, бързо откриване на грешки и подмяна на модули. Примери за интегрирани функции са IT услуги като уеб сървъри, външни контролери за децентрализирано локално управление, контролер за крайно положение, пропорционален вентил или сензор за налягане за откриване на вътрешно налягане на вентилните терминали или външните сигнали.

CPX вече може да интегрира всички стандартни полеви шини и индустриален Ethernet. „Това означава, че платформата CPX е създадена за работа и в бъдеще. Експертите прогнозират, че ерата на Industry 4.0 ще означава край на днешния хаос от безброй различни шини. Вероятно ще има само един стандартизиран протокол за използване в световен мащаб – интернет протокол, който ще осигурява комуникация в реално време на базата на WLAN или Ethernet“, допълниха от офиса у нас на немския технологичен лидер.

Интегрирано електромеханично задвижване EMCA

За роботизираните системи от решаващо значение са електрическите задвижвания EMCA с интегрирани EC двигатели, които не изискват поддръжка, и са със степен на защита IP54/65. Безчетковите постояннотокови електродвигатели, заедно с CPX платформата, премахват необходимостта от използване на контролен шкаф, благодарение на възможностите си за абсолютно позициониране, интегрирания регулатор, силовата електроника, абсолютните енкодери и опцията за многооборотни енкодери за абсолютна позиция, както и интегрираните задържащи спирачки и интерфейси на полевата шина.

Високоскоростна система за манипулиране

Делта кинематиката се характеризира преди всичко с висока динамична реакция, благодарение на бавно движещата се маса, както и с голяма степен на надеждност и здравина, дължащи се на затворената конструкция с пирамидална форма. Тя се създава с помощта на три двойни пръта, които гарантират, че повърхността на фланеца е винаги в хоризонтално положение, а осите и двигателите са фиксирани.

„Делтата кинематика отчита технологични изисквания за обработка, например кратки времена за един цикъл, динамична реакция, интегрирани функции, бърз старт и работа, ниски разходи за придобиване и експлоатация, както и по-кратко време за пускане на изделията на пазара. Дизайнът на трипода осигурява по-добър достъп в рамките на работното пространство за конвенционалните декартови или SCARA роботи“, коментираха от Фесто.

Виртуално пускане в експлоатация

Проектите могат да бъдат интегрирани в производствените инсталации като виртуален модел. Първата стъпка е да се създаде виртуален завод чрез CIROS симулация от Festo Didactic, която импортира от CAD системата трипода като модел, и незабавно обработва данните. След това виртуалните компоненти постепенно се заменят с реални.

„Със софтуера CIROS на Festo Didactic, виртуалният модел на поведение се създава и конфигурира с помощта на библиотека и служи като симулация за реалната система, която тепърва ще бъде създадета. Това означава, че контролерът вече може да бъде разработен и тестван за цялата инсталация, което подобрява качеството, намалява времето за пускане в експлоатация и представлява иновация по отношение на Industry 4.0. В бъдеще форматът AML (б.ред. Automation Markup Language) за обмен на данни за Industry 4.0 се очаква да стане стандартен за тези симулации“, заявиха в заключение от офиса на компанията в България.

Източник на снимковия материал: Фесто ЕООД, Festo

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg