Астел: SRC-CHOPIN – иновативно оборудване за прецизно определяне на функционалните характеристики на брашно

09.02.2021 г.6 мин.

Способността на брашното да абсорбира вода (SRC) е особено важен показател за всички производители на тестени изделия. Три са основните компоненти на брашното, оказващи влияние върху поведението на замесеното тесто и последващото изпичане, а именно: глутенът, увредената скорбяла и пентозаните. Първият е отговорен за еластичността на тестото, вторият за неговата лепкавост, а последният – за консистенцията му, или казано по друг начин гъстотата. „SRC е рутинен метод за установяване способността на различни съставни полимери в брашното да абсорбират някои разтворители като дейонизирана вода, 5% разтвор на млечна киселина (за измерване на глутена), 5% разтвор на натриев карбонат (за измерване на увредена скорбяла) и 50% разтвор на захароза (за измерване на пентозани). Този метод вече се прилага не само от производителите на продукти от мека пшеница, но и все повече производители на твърда пшеница започват да го използват за тестване качеството на произведеното брашно. Чрез него се прави анализ на пентозаните в брашното, като тази стойност навлиза в спецификациите на производителите“, информираха за Инженер.bg от фирма Астел, официален представител на утвърдения френски производител на аналитична техника Chopin Technologies.

Понастоящем се прилагат два официални стандартизирани метода: традиционният ръчен метод (AACC 56-11.02) и новият стандарт CHOPIN-SRC (ICC 186, AACC 56-15.01).

„Ако се сравнят стандартизираните методи, може да се види, че новият автоматизиран метод осигурява по-висока прецизност на резултатите, особено по отношение на възпроизводимостта (сравняване на резултатите от 2 различни лаборатории), което е типична практика за сравняване на данни от продавач и купувач“, поясниха от фирма Астел.

Във времето е имало опити за подобряване точността на метода по AACC 56-11.02 чрез добавяне на различни инструменти. Ако качествата на брашното се установяват чрез ръчни или нестандартизирани (адаптирани) методи, е възможно при сравняване на резултатите от две лаборатории да се наблюдава пълно разминаване между тях. „Уникалното значение и важност на SRC метода е в това, че той допълва съществуващите реологически устройства, като дава възможност за анализ на индивидуалните функционални качества на всеки отделен полимер“, допълниха от Астел.

Едно проучване публикува резултатите от 11 различни лаборатории, тестващи едни и същи проби (мека и твърда пшеница) за период от 4 години (2016-2019). „Примерът се базира на тест с използване на разтвор на захароза SUC-SRC. Някои лаборатории показват сравними резултати (при изследване на 37 еднакви проби в рамките на 1 година), докато други – не (86 проби в рамките на 4 години). Като цяло средната корелация между лабораториите е 0.42, а относителният коефициент на вариации CVR% е 7.4%“, коментираха експертите на водещата българска търговска фирма.

Същите наблюдения могат да бъдат направени и за други разтворители. Във всички случаи 

наблюдаваната стойност е по-висока от тази, установена чрез ръчния метод.

Това се дължи на поне 3 причини:

  • В наблюдаваните стойности са включени всички данни (без премахване на пиковите стойности);
  • Броят на пробите е по-голям, отколкото в стандартизираната колаборативна лаборатория;
  • Наблюдението е непрекъснато, което обикновено дава резултати, малко по-високи от тези, установени по време на проучването на колаборативната лаборатория.

Какво означава това за настоящите и бъдещите потребители на SRC метода?

  • Показателите в спецификациите на продуктите трябва да бъдат максимално достоверни стойности. Когато те са установени по стандартен метод, всеки следва да се позовава на тях;
  • Важнпецификациите на вашия продукт;
  • Чрез автоматизиране на тестовете и отстраняване на повечето от причините за човешки грешки, методът CHOPIN-SRC създава изключителна надеждна основа за успешни търговски сделки.

„Автоматизирането на метода позволява да се получат обективни резултати, съответстващи на нормата без влияние на условията в лабораторията и човешкия фактор, като пести време и труд. Един от недостатъците на ръчния SRC метод е това, че в отделните лаборатории се използва различно оборудване, което може да доведе до отклонения в резултатите. Напълно автоматизираният процес при SRC-CHOPIN дава на потребителите такава точност, каквато е непостижима при ръчния метод. Възпроизводимостта също значително е увеличена. Така, благодарение на по-прецизните резултати на SRC-CHOPIN, се постига и по-високо качество на брашното, което освен това способства за усъвършенстване на функционалните му характеристики по отношение на крайното приложение“, допълниха още от Астел.

Източник на снимковия материал: Астел, Chopin Technologies, freepik.com

Тагове: Chopin Technologies, Астел, контролно-измервателна апаратура, хранително-вкусова промишленост

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Астел ЕООД
http://www.astelbg.com/