Разходомер/коректор за природен газ CF401 на Унисист Инженеринг

5 мин.

Утвърдената българска фирма Унисист Инженеринг разработи модерно PTZ коригиращо устройство за обем CF401, предназначено за корекция на разхода на природен газ по температура, налягане и състав на газа. „Освен усилията, които положихме при конструирането на уреда, за да гарантираме неговата ефективност, специално внимание обърнахме и на възможностите му за работа във взривоопасни условия”, информираха за Инженер.bg от инженеринговата компания, специализирана в разработката и производството на уреди и системи за автоматизация.

 

 

„Разходомерът за природен газ CF401 осигурява експлозивна защита за II група, категория 2 – маркировка Ex ІІ 2 G Еx ia IIВ Т4 Gb, и притежава сертификат за съответствие с изискванията на Директива 94/9/ЕС №МР12ATEX0094Х“, допълниха от дружеството.

 

„Ролята на CF401 е да отчита моментните стойности на измерваните входни величини и съответния разход на газ. Дава информация за тоталния коригиран и некоригиран обем и тоталната енергия. Сигнализира и при възникването на алармени ситуации”, коментираха от Унисист Инженеринг.

 

Входните величини – температура и налягане, се измерват посредством аналогови входни канали. „Входният канал за измерване на температурата е изпълнен като вход за директно свързване на съпротивителен термометър Pt1000. Входният канал за измерване на налягане е за унифициран напреженов сигнал 1-5 V”, разказаха специалистите от Унисист Инженеринг. Измерването на налягането се реализира посредством датчик, захранван с напрежение 6 V.

 

„Предвидена е възможност налягането да не се измерва, а да се задава като константа“, поясниха от Унисист Инженеринг. „Подобно решение е подходящо, когато не се наблюдава съществено изменение на налягането“, допълниха от фирмата.

 

Приборът има и един дискретен вход, който е с вътрешно захранване и служи за свързване на изход от типа „сух контакт“ с максимално работно напрежение 4 V и максимален ток 5 μA.

 

Измервателните обхвати на PTZ коригиращото устройство за обем CF401 са:

 - Измервателен обхват на температурата: от – 30 ºС до + 50 ºС;

 - Измервателен обхват на налягането – определя се при конфигурирането на устройството;

 - Максимална стойност на моментния некоригиран разход: 999 999 m3/h;

 - Максимална стойност на моментния коригиран разход: 999 999 nm3/h;

 - Максимална стойност на моментния енергиен разход: 999 999 в дименсията, избрана при конфигурирането;

 - Максимална стойност на електронните броячи: 99 999 999.999 m3.

 

Габаритните размери на разходомера/коректор за природен газ CF401 са 100x130x57 mm. Той е с тегло 2 kg и степен на защита IP 65. „Конфигурирането на уреда се реализира посредством сериен интерфейс, като се задават стойностите на необходимите параметри за изчисляване на разхода”, заявиха в заключение от Унисист Инженеринг.

 

Повече информация за Унисист Инженеринг, марките, продуктите и услугите, които предлага у нас, реализации и актуални промоционални кампании, бихте могли да намерите в микросайта на фирмата в Борса.bg! Разберете още кои са активните постоянни и стажантски позиции на компанията, както и подробности за технологичните възможности и бъдещите ѝ планове за развитие от ТУК!

 

За контакти:

Фирма: Унисист Инженеринг ЕООД

Адрес: София, п.к. 1582, ж.к. Дружба, бул. „Цветан Лазаров” 144

Телефон: 02/886 05 62, 02/975 12 36    

E-mail: office@unisyst.bg

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Унисист Инженеринг ЕООД
http://www.unisyst.bg/index_bg.html