Пневматичен цилиндър стандартизиран по ISO 15552 – тип DSBC

2 мин.

Стандартизиран цилиндър по ISO 15552 – тип DSBC, предлага водещата компания FESTO. Техническата спецификация на цилиндъра включва следните основни характеристики: двойно действащ; безконтактно отчитане на позицията; опция със защита против завъртане на буталния прът; широка гама от аксесоари, позволяваща инсталирането на цилиндъра почти навсякъде, както и три типа дампфериране: Р дампфериране: двустранно демпфериращи пръстени, PPV демпфиране: двустранно, настройваемо, пневматично демпфиране и PPS демпфиране: двустранно, самонастройващо се пневматично демпфиране. Вариантите на цилиндъра могат да бъдат конфигурирани индивидуално благодарение на модулната продуктова гама. Цилиндърът се отличава с висока приспособимост благодарение на широкия спектър от варианти.

 

Стандартен цилиндър тип DSBC-…-C със спирачка

 - Със стандартни разстояния между отворите;

 - Задържане или захващане на буталният прът може да бъду задържан в определена; позиция за неограничено време, дори с променливи натоварвания, променливо работно налягане или загуби на въздух в системата;

Изискват се допълнителни мерки при употреба в приложения свързани с безопасността, напр. Без взети допълнителни мерки и в съответствие с минималните законови изисквания, този продукт не е подходящ за употреба в изискващи безопасност системи за контрол.

 

Удължен експлоатационен живот чрез защитен силфонен комплект тип DADB

 - Защитният силфонен комплект е система без утечки. За да се избегне контактът с нежелани среди, захранването на въздуха става чрез обезвъздушаващ отвор в свързващата част.

 - Защитният комплект предпазва буталния прът, уплътненията и лагерите от различни неблагоприятни условия, включително: прах, дребни частици, масло, гориво, грес и други.

 

За контакти:

Фирма: Фесто ЕООД

Адрес: 1592 София бул. "Христофор Колумб" № 9

Телефон: 02/960 07 12; 02/960 07 13

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg