Нов хващач от Festo тип OGGB – използващ принципа на Бернули

2 мин.

Новият автоматизиран хващач OGGB, разработен от водещата компания FESTO, представлява реална алтернатива на вакуумните чаши при работа с високочувствителни соларни клетки и чупливи детайли. Хващачът премества тънките и гъвкави детайли безшумно и икономично, но същевременно надеждно и бързо, функционирайки на основата на принципа на Бернули.

Принципът му на действие е следният: сгъстен въздух се ускорява до свръхзвукова скорост през миниатюрен отвор. В резултат на това се създава мощен вакуум откъм долната страна на хващача. По този начин вакуумната вендуза, използваща принципа на Бернули, захваща леко пластината, като я задържа сигурно.

Необходимият вакуум може да се контролира посредством работното налягане. Максималната височина на повдигане също се регулира чрез него. Това е много важно, особено, при работа с чувствителни заготовки, например соларни клетки, тъй като пластините е добре да се третират надеждно с едни и същи настройки по време на целия работен цикъл.

За разлика от традиционно използваните вакуумни вендузи, OGGB има много по-малка контактна площ с детайла. Друго негово сериозно предимство е фактът, че никакъв прах (например силиконов прах) не може да попадне в системата. Това означава, че не е нужно използването на скъпи филтърни системи.

 

Източник на снимковия материал: Festo


За контакти:

Фирма: ФЕСТО ЕООД

Адрес: 1592 София бул. "Христофор Колумб" № 9

Телефон: 02/960 07 12; 02/960 07 13

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Фесто ЕООД
www.festo.bg