Уреди за измерване и контрол, лабораторна техника, калибриране: Микросист е Вашият партньор за „точни резултати“

15.04.2021 г.4 мин.

Фирма Микросист произвежда сензори и сонди, трансмитери и преобразуватели, специализирани и универсални контролери и други технически средства за измерване и управление на температура, налягане, влажност, ниво, тегло, разход и още технологични и електрични величини. Уредите на компанията се използват в различни сфери на промишлеността. „Наша основна цел е клиентите ни да са удовлетворени от работата с приборите и системите на Микросист, а философията ни за развитие е базирана на непрекъснатото усъвършенстване на всички произвеждани от нас продукти. Стремим се да извършваме качествено всяка наша дейност. Разчитаме на утвърдени традиции и на натрупания от нас опит, но сме отворени да прилагаме новостите в оборудването, технологиите и маркетинга“, коментираха от Микросист за Инженер.bg.

Компанията Микросист е основана през 1989 г., като първоначално се специализира в производството на лабораторна техника и системи за анализ и постепенно разширява дейността си в областта на индустриалната техника и инженеринга. Компанията има собствен база, намираща се на територията на град Пловдив, която е оборудвана с прецизна контролно-измервателна, тестова, компютърна и офис техника, както и с машини и инструментална екипировка за осигуряване на производствената и търговската дейност на фирмата. 

Микросист разполага с електронен магазин, в който предлага част от обширната си продуктова гама. Клиентите на компанията могат да се възползват от безплатна доставка и връщане и да избират от голямо разнообразие висококачествени артикули. За допълнителна информация относно предложенията на компанията, Ви каним да посетите shop.microsyst.net

„Гаранция за постигане на постоянно високо качество на продуктите и на извършваните от нас дейности са нашата квалификация и доказан във времето професионализъм, високото ни чувство на отговорност и спазването на поетите ангажименти“, допълниха от Микросист. 

Доставчици на компанията са световно известни европейски и американски брандове, както и български дружества, а нейни клиенти са водещи фирми от химическата, фармацевтичната, машиностроителната, рудодобивната, металургичната, дървопреработвателната, военната промишлености, както и фирми от хранително-вкусовата индустрия.

„Разполагаме с внедрена и сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с изискванията на EN ISO 9001:2015, както и с акредитирана Лаборатория за калибриране с потвърдена акредитацията от БСА. Основно доказателство за компетентността ни в калибрирането са междулабораторните сравнения (ILC), организирани от одобрен организатор, съгласно EN_ISO/IEC 17043. Постоянните ни участия в ILC са продиктувани не само от изискванията за компетентност, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018, но най-вече от желанието ни да бъдем доверени партньори на нашите клиенти и да им гарантираме достоверност в резултатите от калибриране“, поясниха още от Микросист. 

Източник на снимковия материал: Микросист

Тагове: електроизмервателна техника, контролно-измервателна апаратура, Микросист, производство, тегло-измервателна техника