Унисист Инженеринг: Многоканалният разходомер МCF100 е разработен специално за индикация, корекция и сигнализация

28.08.2023 г.6 мин.

Разходомерите са прибори, превърнали се в неизменна част от индустрията, които намират приложение в почти всички индустриални сектори. Качеството и надеждността им са определящи за прецизността на измерванията, което от своя страна е от съществено значение за оптималното протичане на производствените процеси. Фирма Унисист Инженеринг е доказана българска компания в проектирането, производството и доставката на измервателна апаратура. За последните години компанията е съдействала за изграждане или внедрила система за контрол на акцизни стоки (ИКУНК*) в над 70 данъчни склада. В следващите редове със специалистите от фирмата ще Ви разкажем повече за многоканалните разходомери от серията МCF100, които са предназначени за измерване, коригиране, натрупване, регистрация и сигнализация на технологични количества на газообразни и течни продукти.

„Бизнес успехът ни е резултат от високите цели, които си поставяме и усърдната работа на висококвалифицираните ни специалисти за постигането им. Ние се стремим да удовлетворяваме клиентските потребности, спазвайки националните и общоевропейските стандарти и нормативни документи. Изделия, които са средства за измерване по смисъла на Закона за измерванията, подлежат на нормативно определени изисквания, свързани с пускането им на пазара и/или в действие“, информираха от дружеството.

Серията МCF100 обединява уреди, които са разработени за измерване на количества посредством бленди (Методика 949-82 на ГУС – Главно управление по стандартизация), турбини или брой импулси. „Възможно е да се въведат сигнали от други разходомери, които имат унифициран електрически аналогов изход. Въвеждането на унифицирани пневматични сигнали може да се извърши посредством междинни пневмоелектрически преобразуватели от тип PUC100 с марка Унисист. Разходомерът позволява натрупване и съхранение в паметта, буферирана с вътрешен акумулатор, на 80-часови, 114-сменни, 40-дневни и 5-месечни разходи“, поясниха от Унисист Инженеринг.

Измервателните устройства от тази серия са разработени с модулна конструкция, която позволява поддръжката на до 12 канала за измерване на обем. Това се осъществява посредством трансмитери, които работят с измерените стойности от 60 входни сигнала. „Възможно е и ръчно въвеждане на показанията на 12 външни разходомера. Конфигурирането на уредите се извършва чрез специализирана програма, инсталирана на PC-AT съвместими компютри. Връзката между компютъра и MCF100 се извършва по RS232 интерфейс“, допълниха професионалистите от компанията.

Многоканалните разходомери MCF100 възприемат директно сигнали за входните променливи от различни типове сензори – съпротивителни термометри, термодвойки, импулсни датчици, напрежителни и токови сигнали. Измерваните променливи се изобразяват върху дисплея в съответните единици и се сравняват с предварително въведени алармени нива. „Ако измерените стойности надвишават алармените нива, уредът индикира критичното състояние и включва реле, което може да бъде използвано за аларма или за други цели. За стойностите на моментните количества също са предвидени технологични алармени нива“, коментираха от Унисист Инженеринг.

Термодвойките са калибрирани съгласно БДС 8.422-82.

Измервателните устройства MCF100 разполагат с вградено термопечатащо мозаечно устройство, което позволява отпечатването на измерените и натрупаните количества, както и средните стойности на входните величини за отделните периоди от време. Уредът дава възможност за ръчно или автоматично отпечатване на количествата за час, смяна, денонощие и/или месец. Възможно е и отпечатването на моментите на възникване и преминаване на критичните ситуации, за които е алармирано.

Технически спецификации на разходомерите MCF100

  • Изходи: Сериен интерфейс: RS232 (Поддържа сет операторската станция DS1);
  • Захранване: 220 V (187-242 V)/50 Hz;
  • Консумация: < 30 VA;
  • Размери: 330х230х240 mm;
  • Монтаж: На табло.

Унисист Инженеринг предлага средства за измерване, придружени със съответния сертификат. По желание на клиента към тях се издава и свидетелство за калибриране или проверка. Стандартно високото качество на устройствата се дължи на висококвалифицираните специалисти от екипа на компанията, както и на непрестанното усъвършенстване на компетенциите им. Предлаганото оборудване е с оптимални експлоатационни качества и 36-месечен гаранционен срок. Като допълнителна добавена стойност Унисист Инженеринг предоставя професионален и експедитивен гаранционен и следгаранционен сервиз. В полза на своите клиенти българското дружество поддържа доверени партньорски отношения с организации за контрол на качеството на продукцията, като Национален център по метрология, акредитирани лаборатории и др.

*Интегриращото комуникационно устройство за наблюдение и контрол, което следи средствата за измерване в данъчния склад и предава информация към сървър на Агенция Митници.

Източник на снимковия материал: Унисист Инженеринг, canva.com

Тагове: газ детекция, електроника, инженеринг, контролно-измервателна апаратура, производство, разходомери, Унисист Инженеринг

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Унисист Инженеринг ЕООД
www.unisyst.bg