Нов трансмитер за диференциално налягане с дистанционно управление от серията DPharp EJX на Yokogawa

05.06.2017 г.4 мин.

Японската компания Yokogawa Electric Corporation, утвърден производител на измервателни уреди, разшири серията DPharp EJX с нов дигитален трансмитер EJXC40A. „Той включва два сензора за налягане, свързани с електрически кабел. Трансмитерът се характеризира с отлични показатели за измерване нивата на течности в големи резервоари, при голямо диференциално налягане и едновременно високо статично налягане”, съобщиха за Инженер.bg от Йокогава България.Трансмитерите за диференциално налягане намират широко приложение в петролната, нефтохимическата и химическата промишленост. Чрез измерване на разликата в налягането в две точки на един резервоар или тръба, тези трансмитери могат да изчисляват ниво, дебит и плътност на течности, газове и пари. В приложения, в които флуидите в резервоара или тръбата не могат да контактуват директно с чувствителния елемент (мембраната) на трансмитера, се използват обикновено трансмитери за диференциално налягане с капсуловани мембрани. При този начин на измерване, флуидът, чието налягане ще се измерва, се разделя от преобразувателя чрез мембрана. Налягането на флуида се предава посредством капилярна тръбичка, напълнена със силиконово масло или друга течност в зависимост от приложението. „Подобни системи измерват с голяма точност ниво и плътност, но не са подходящи за използване при големи резервоари, заради предлаганата малка дължина на капилярната тръба. Приложението им не се препоръчва и за измерване на диференциално налягане с висока точност, тъй като течността в капилярната тръба е чувствителна към температурните промени в околната среда“, поясниха от Йокогава България.

 

„За такива случаи Yokogawa разработи нов трансмитер EJXC40A, който се състои от два отделни сензора за налягане, свързани помежду си с електрически проводник. Въз основа на разликата в налягането, измерено от всеки сензор, уредът определя ниво, дебит и налягане на течности, газове и пари“, допълниха от българския офис на компанията.


трансмитери Yokogawa


Трансмитерът EJXC40A намира оптимално приложение в следните области:


 1. Измерване на ниво в големи резервоари:

Свързващият проводник може да достигне 45 m дължина, като по този начин осигурява безпроблемно измерване на ниво в големи резервоари и високи дестилационни колони.


 2. Прецизно измерване на диференциално налягане:

Тъй като двата сензора са свързани само с един проводник, влиянието на околната среда е значително по-малко, което е от особена важност при много ниски температури и/или кратко време за реакция. Това гарантира стабилни и точни измервания с EJXC40A.


3. Измерване на голямо диференциално налягане на флуиди с високо статично налягане:

Двата сензора за налягане на EJXC40A могат да се настроят да измерват различни диапазони на диференциално налягане. Това позволява трансмитерът да измери високи стойности на диференциално налягане до 70 MPa, което е трудно постижимо само с един единствен сензорен елемент.

 

„Серията трансмитери за налягане DPharp се отличава с компактни размери и е подходяща за различни приложения. От пускането на гамата на пазара през далечната 1991 г. до днес, от нея са продадени повече от 6.5 млн. продукти. Новият трансмитер EJXC40A от тази серия притежава резонансен силициев сензор, който използва фирмената технология на Yokogawa Dpharp и по този начин осигурява висока прецизност и стабилност, от които се нуждаят клиентите на компанията", коментираха в заключение от Йокогава България.


 

Източник на снимковия материал: Йокогава България

Повече информация за компанията бихте могли да намерите в микросайта ѝ в Борса.bg!

Йокогава - Клон България
https://www.yokogawa.com/eu/